Minors

Verdiep en verbreed je kennis

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Minor Strategisch HRM

Strategisch HRM (Human Resource Management) beoogt de persoonlijke belangen van de medewerkers in lijn te brengen met de organisatiedoelstellingen. Deze complexe taak brengt je op diverse domeinen zoals motivatiepsychologie, HR-planning, leiderschap, de ontwikkeling van talent, innovatief strategiedenken, kennismanagement en organisatorisch leren. Als HR- strateeg stimuleer je een organisatiecultuur waarbij de medewerkers bewust zijn van hun toegevoegde waarde en deze willen inzetten voor de organisatie.  Tijdens deze minor bieden we aandacht aan de functie en rol van HRM. Hoe maak je een goede organisatieanalyse, hoe verhoudt zich de relatie tussen de HR-functie en de rest van de organisatie, waar sta je ten aanzien van ethische kwesties, hoe kun je het menselijk potentieel optimaal benutten en hoe krijg je gedaan dat je adviezen geaccepteerd worden?  Gedurende het programma word je geconfronteerd met concrete HR-adviessituaties, werk je binnen een projectteam aan oplossingen voor de beroepspraktijk (adviesrapport) en onderzoek je je eigen aannames en overtuigingen ten aanzien van de mens en de rol die arbeid speelt in het leven van de mens.

Minor Beleidsontwikkeling in Organisaties

In elke sector en organisatie wordt van professionals verwacht competent te kunnen deelnemen aan beleidsprojecten en -trajecten binnen en tussen organisaties. Er wordt van jou als professional verwacht dat je een bijdrage kunt leveren aan dit soort beleidsprojecten, maar ook zelf in staat bent initiatief te nemen voor nieuw en noodzakelijk beleid.  Deze minor sluit aan op de beleidsvragen in de werkvelden van elke hbo-professional. Studenten vanuit veel opleidingen hebben de afgelopen jaren deze minor gevolgd en daarmee hun studie verbreed en verrijkt.

Minor Human Talent Development (HTD)

HTD richt zich op het werkveld van Loopbaanbegeleiding (Career Development), Training en Ontwikkeling en aansturen van mensen. Je leert meer over de manier waarop je de professionele ontwikkeling van zowel individuen als organisaties kunt ondersteunen.Om succes te hebben op de arbeidsmarkt zijn flexibiliteit en employability tegenwoordig even belangrijk als knowhow en vaardigheden. Juist die flexibiliteit en employability vragen van mensen inzicht in hun eigen talenten, ambities en ontwikkelmogelijkheden. HTD speelt in op de behoefte die er bestaat om medewerkers in organisaties 'in beweging te houden'. Je leer hoe je mensen in die ontwikkeling kunt begeleiden. Vanzelfsprekend doorloop je tijdens deze minor zelf een traject waarin je helderheid krijgt over je eigen talenten en loopbaanmogelijkheden.

Minor Projectmanagement

Het doel van de minor is jou en jouw organisatie op een hoger niveau te krijgen met betrekking tot projectmanagement en projectmanagement vanuit strategisch perspectief. Je krijgt inzicht in hoe projectmanagement wordt uitgevoerd in je eigen organisatie. De beheersaspecten van projectmanagement (competenties van IPMA-D) komen aan de orde en ook krijg je meer kennis en inzicht in verscheidene projectmanagementmethodieken. Je doet vaardigheden op met MS-Projects 2010. Project control en mogelijkheden tot projectversnelling komen aan de orde. Facultatief kun je deelnemen aan het PRINCE2 e-learningtaject met het PRINCE2-Foundation examen en het IPMA-D examen, beide tegen een aantrekkelijk studententarief (ca. € 300,=).

Minor Leiderschap

Je bent, als leidinggevende van een team, na deze minor in staat de zichtbaarheid van je team en jezelf in de organisatie te vergroten, door o.a. de missie van de organisatie uit te voeren en de teamdoelen te behalen. Je medewerkers, je grootste kapitaal, leer je optimaal in te zetten én je leert om je medewerkers vitaal en enthousiast te houden.  Je breidt je leiderschapskwaliteiten uit, waardoor je een betere bijdrage levert aan de doelen van de organisatie. Er wordt in dit traject een gezamenlijk begrippenkader en een context gevormd, waarin studenten elkaar aanspreken en waarin stimuleren vanzelfsprekend is. Je leert een coachende stijl van leidinggeven en ontwikkelt je leiderschapskwaliteiten.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.