Ga direct naar de content
Mens en Techniek

Gezondheidszorg Technologie voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

De vierjarige afstudeerrichting Gezondheidszorg Technologie van de opleiding Mens en Techniek leidt je op tot een ingenieur die werkt op het snijvlak van gezondheidszorg en techniek.

Vroeger moest je voor een simpele behandeling een aantal dagen in het ziekenhuis verblijven. Tegenwoordig is de techniek al zover dat je vaak dezelfde dag nog naar huis kan. Dat wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe en snellere apparatuur. Maar samen met nieuwe technieken en betere apparaten wordt het ook steeds ingewikkelder en niet iedereen begrijpt hoe deze apparaten werken.

Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie is de link tussen de gezondheidszorg en de techniek, en richt zich op de techniek, de gebruikers en toepassingen in de gezondheidszorg. Een gezondheidszorgtechnoloog is een praktisch en communicatief vaardig persoon die medische apparatuur kan beheren en innoveren. Van bloeddrukmeters tot complete operatiekamers. Iemand met een brede blik, die, naast de apparatuur, ook iedereen eromheen ziet: de arts, de paramedicus, de verpleegkundige en natuurlijk de patiënt. Bij de opleiding in Rotterdam ligt de nadruk op de medische technologie in het ziekenhuis én de thuissituatie. Een gezondheidszorgtechnoloog staat stil bij de vraag: “Hoe kan de zorg beter, sneller en efficiënter?”

Andere richtingen binnen Mens en Techniek

Gezondheidszorg Technologie bij Hogeschool Rotterdam is een vierjarige differentiatie (afstudeerrichting) van de bacheloropleiding Mens en Techniek. De opleiding Mens en Techniek wordt op 5 verschillende hogescholen aangeboden. Allemaal gericht op het snijvlak van techniek en gezondheidszorg, maar elk met een eigen accent. Variërend van meer technisch tot meer gezondheidszorg gericht.

Andere differentiaties van de opleiding Mens en Techniek zijn:

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Gezondheidszorg Technologie voltijd

  Meer brochures toevoegen (max 5)

  Wouter over zijn eerstejaars projecten

  Quinten liep stage in een ziekenhuis

  Peercoach Joy helpt eerstejaars studenten

  Studie in Cijfers

  Meer info: studiekeuze123.nl Publicatiedatum 21-05-2015 Meer info
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  student tevredenheid
  Deze opleiding 4.1
  Landelijk gemiddelde 4
  aantal eerstejaars
  Deze opleiding 83
  Landelijk gemiddelde 92
  ervaren contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 12-18
  Landelijk gemiddelde 18-24
  doorstroom naar tweede jaar
  Deze opleiding 56%
  Landelijk gemiddelde 62%
  diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding 73%
  Landelijk gemiddelde 56%
  doorstuderen
  Deze opleiding -
  Landelijk gemiddelde 23%
  landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
  Landelijk gemiddelde 50%

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Leerlijnen

  Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

  Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis. Dat gebeurt in hoor- en werkcolleges, practica en trainingen. Je krijgt opdrachten om die kennis toe te passen in vraagstukken uit je beroep. Die pak je zelfstandig of samen met andere studenten aan.

  Later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld in projecten, waar mogelijk voor een 'echte' opdrachtgever. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen door middel van keuzevakken, je stageplaats(en), een minor en je afstudeeropdracht of -onderzoek in het laatste jaar.

  Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

  Het eerste jaar

  In je propedeusejaar doe je basiskennis op. Je oriënteert je breed in het vakgebied van de gezondheidszorgtechnoloog en natuurlijk leer je alles over de organisatie van de zorg en over nieuwe medische technologieën. Naast deze brede oriëntatie krijg je ook de nodige technische en medische vakken. Je maakt kennis met meerdere werkvormen, zoals hoorcolleges, werkcolleges, individuele begeleiding en projectmatig werken.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar ligt de nadruk op verdieping van de medische technieken in de gezondheidszorg. Het onderwijs is opgebouwd rond de thema's cardiologie, chronisch zieken en gehandicapten, oncologie en chirurgie. Je gaat het eerste half jaar van jaar drie op stage. Tijdens je stage doe je praktische, maar vooral ook sociale vaardigheden in een bedrijf op. In je vierde jaar volg je een minor (specialisatie of juist een ). Daarna werk je tijdens je afstudeerstage aan je eindopdracht.

  Keuze en begeleiding

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Hogeschool Rotterdam biedt hiervoor zowel vóór als tijdens de opleiding mogelijkheden.

  Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Zo helpen we je om jezelf te overtreffen en het beste uit jezelf te halen. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Stage lopen

  Tijdens de derdejaars stage werk je vier dagen per week bij een bedrijf of ziekenhuis aan een opdracht, bijvoorbeeld het schrijven van een protocol of het geven van instructie aan gebruikers.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Daniëlle Carbière haar derdejaars stage bij Medisch Centrum Haaglanden Westeinde ervaart. Ze doet een onderzoek naar het gebruik van bepaalde software die geïmplementeerd gaat worden.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Minor Medische Techniek & Domotica

  Het doel van de minor Medische Techniek is om jou, als toekomstig ingenieur, inzetbaar te maken voor het ontwikkelen van technische ondersteuning voor duurzame en veilige gezondheidszorg.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Tijdens je vierde jaar volg je een afstudeerstage van een half jaar bij een bedrijf of ziekenhuis waar je werkt aan je afstudeerscriptie. Je verdedigt je scriptie in een afstudeerzitting.

  Internationale mogelijkheden

  Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Honoursprogramma

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie een honoursprogramma voor je aan.

  Als je het programma succesvol hebt gevolgd en afsluit, krijg je aan het einde van je vierde jaar een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen school per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  Je bent opgeleid tot zorgingenieur. Je weet te communiceren met zorgvragers, zorgverleners en technici en kunt daardoor de verbindende schakel tussen hen vormen met oog voor innovaties, veiligheid en wet-/regelgeving op het gebied van gezondheidszorg en techniek. De vooruitzichten op een baan zijn goed te noemen, zowel de zorg als het bedrijfsleven hebben veel vraag naar zorgingenieurs.

  Als gezondheidszorgtechnoloog speel je een belangrijke rol bij het introduceren en onderhouden van medische apparatuur. Je bent daarbij breed inzetbaar in alle stappen van het proces, van het bedenken tot het uiteindelijke gebruik en beheer, met uitzondering van het daadwerkelijk bouwen van de apparatuur zelf.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe een dag van een professional eruit ziet.

  Bekijk een aantal beroepen

  Doorstuderen

  Je kunt na afronding van je opleiding verder studeren in eigen vakgebied aan een universiteit. Afhankelijk van je technisch/wiskundig inzicht kun je onder andere masters volgen in Eindhoven (medical engineering) en mogelijk in Delft (biomedical engineering). Hiervoor is een schakeljaar (met veel wiskunde) noodzakelijk. Daarnaast worden door universiteiten tal van andere masterprogramma's aangeboden in aangrenzende gebieden (bijvoorbeeld Master 'Zorgmanagement' bij Erasmus Rotterdam). Meestal moet je rekening houden met een schakeljaar.

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Academieplein

  G.J. de Jonghweg 4 - 6 3015 GG Rotterdam

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties
  • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd

   Wil jij onderzoek doen in een laboratorium? Dan is de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek van Hogeschool Rotterdam iets voor jou.

  • Elektrotechniek voltijd

   We kunnen niet meer zonder elektriciteit. Zonder stroom is er chaos. Begin je carrière met een flitsende start en studeer Elektrotechniek aan Hogeschool Rotterdam.

  • Ergotherapie voltijd

   Wil jij er voor zorgen dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan leven en werken? Volg dan de opleiding Ergotherapie aan Hogeschool Rotterdam.

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.