Menu Zoeken English

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Kans op plaatsing 2020-2021

Deze opleiding heeft voor het studiejaar 2020-2021 een capaciteit van 200 plaatsen. Je wilt natuurlijk graag weten of er een kans is dat je kunt starten met de opleiding.

Er waren 277 deelnemers aan de selectie en deze hebben op 15 april hun rangnummer gekregen. Deelnemers die een plaats aangeboden hebben gekregen, hebben 2 weken de tijd om deze te accepteren.

Vanaf mei laten we hieronder elke week op maandag zien welk rangnummer inmiddels aan de beurt is gekomen. Daarmee kun je een inschatting maken hoe jouw kansen liggen dat je van 1 mei tot en met 15 augustus (de datum waarop we de laatste plaatsen aanbieden) aan de beurt komt. Check deze pagina dus regelmatig, ook in de zomer, maar zeker vlak na de uitslag van de centrale eindexamens havo/vwo. Dat is het moment dat deelnemers die hun plaats al hadden geaccepteerd, deze weer moeten inleveren, omdat ze helaas gezakt zijn.

Zodra iemand zijn plaats niet accepteert, zal deze direct aan de eerstvolgende op de ranglijst worden aangeboden. Zo kun je dus na 15 april tot en met 15 augustus ook een plaats toegewezen krijgen. Hoe hoger je rangnummer, hoe langer het duurt voor je een kans maakt een plaats toegewezen te krijgen. 

Op onderstaande datum.... ...is een plaats aangeboden aan nummer
4 mei  221
11 mei  geen nieuwe rangnummers uitgegeven
18 mei  226
25 mei  227
1 juni  geen nieuwe rangnummers uitgegeven
8 juni  
15 juni  
22 juni  
29 juni  
6 juli  
   

Aanmelden voor studiejaar 2020-2021 is niet meer mogelijk. Vanaf oktober 2020 kun je je aanmelden voor studiejaar 2021-2022.

Selectie: uiterlijk 15 januari 2020 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2020-2021 maximaal 200 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2020 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf oktober 2019.

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden. Uitzondering: Als je je voor Fysiotherapie aanmeldt bij Hogeschool Rotterdam, kun je je niet meer voor dezelfde opleiding bij een andere hogeschool aanmelden. Andersom geldt hetzelfde. Je kunt je nog wel aanmelden voor een andere opleiding met numerus fixus.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma of als je niet tijdig aan de toelatingseisen havo/vwo kan voldoen, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het buitenland woont.

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Het aantal studenten dat landelijk een opleiding Fysiotherapie wil volgen, is groot. Het aantal plaatsen op de arbeidsmarkt is echter beperkt. In overleg met andere hogescholen is daarom besloten om een beperkt aantal plaatsen beschikbaar te stellen. Dit om te voorkomen dat er meer fysiotherapeuten afstuderen dan er vraag naar is. Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen om maximaal 200 studenten toe te laten. Voor dit aantal studenten is de kans op een goede stage- en afstudeerplaats groot.

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 1. Zelfstandigheid: dit is belangrijk omdat je zelf je studie moet kunnen plannen.
 2. Oriëntatie op het beroep: om te kijken of jouw beeldvorming over het beroep overeenkomt met de praktijk. Hiermee wordt ook gekeken hoe goed je bent in het opzoeken en verwerken van informatie.
 3. Communicatievaardigheden: fysiotherapie is een beroep waarin je veel in gesprek bent met cliënten. Het is daarom belangrijk dat je communicatief sterk bent.
 4. Studievaardigheden: dit zegt iets over hoe goed je de studie kan doorlopen.
 5. Je motivatie voor de opleiding: dit zegt iets over hoe goed de opleiding bij jou past.

De selectieprocedure voor 2020-2021 bestaat uit 2 onderdelen.

Onderdeel 1

Het eerste onderdeel vindt plaats voorafgaand aan de dag dat je naar Hogeschool Rotterdam komt. Dit onderdeel maak je thuis en bestaat uit de startmeter en een inleveropdracht.

De startmeter is een digitale vragenlijst welke je op de computer invult. Deze gaat over jouw persoonlijke situatie en motivatie en zegt daarmee iets over hoe goed de opleiding bij jou past.

Voor de inleveropdracht schrijf je een motivatiebrief waarin je omschrijft wat jouw redenen zijn om Fysiotherapie te gaan studeren. Ook omschrijf je hoe jij je hebt georiënteerd op het vak fysiotherapie. Op die manier laat je zien dat je zelf informatie kunt opzoeken en op basis van die informatie een besluit kunt nemen. Tevens laat je met dit essay zien hoe gemotiveerd je bent om de opleiding te willen volgen.

De inleveropdracht is een voorwaarde om aan onderdeel 2 te kunnen deelnemen. Met de resultaten van de startmeter kun je 25% van het totaal aantal punten behalen. 

Onderdeel 2

Het tweede onderdeel vindt plaats in de tweede week van februari 2020. Je moet jezelf inschrijven voor dit onderdeel. Meer informatie over het inschrijven voor dit onderdeel krijg je na 15 januari 2020.

Dit onderdeel doe je op de hogeschool en bestaat uit een kennistoets en een gesprek met een docent en een student van de opleiding Fysiotherapie. Met de kennistoets wordt het selectieonderdeel studievaardigheden en zelfstandigheid getoetst; ben jij in staat de kennis te bestuderen en te reproduceren tijdens een toets.

Het gesprek zal gaan over wie jij bent en welk beeld jij hebt over het vak fysiotherapie en de opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Rotterdam. De docent en student beoordelen jouw communicatievaardigheden, jouw zelfinzicht en informatievaardigheden. In dit gesprek kun je laten zien dat je in staat bent jezelf te presenteren in een pitch, een korte presentatie van jezelf.

Voor dit onderdeel kun je 75% van het totaal aantal punten behalen, 50% voor de kennistoets en 25% voor het gesprek.

Op 15 april 2020 krijg je via Studielink bericht of je een plaats aangeboden krijgt. Is dat het geval, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Heb je je aangemeld voor twee opleidingen met een numerus fixus en krijg je voor beide opleidingen een plaats aangeboden, dan kun je maximaal één plaats accepteren. Uiteraard moet je ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats aangeboden krijgt, dan bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen. 

Deze opleiding had in studiejaar 2019-2020 een capaciteit van 200 plaatsen, hetzelfde aantal als voor 2020-2021. Voor 2019-2020 zijn er 290 kandidaten op de ranglijst geplaatst. Het laatst uitgegeven plaatsingsbewijs is gegaan naar rangnummer 290, dus iedereen is geplaatst.

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2020.
 • De selectieprocedure vindt plaats in de tweede week van februari 2020.
 • Op 15 april 2020 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Tot en met 15 augustus is het mogelijk om een plaats aangeboden te krijgen. Er kan bijvoorbeeld een plaats vrijkomen, omdat iemand zakt voor zijn eindexamen of toch besluit een andere opleiding te gaan doen. Houd hiervoor Studielink goed in de gaten.
 • Eind augustus start de opleiding.

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Numerus fixus'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen