Ga direct naar de content

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Aanmelden voor de decentrale selectie is nu niet meer mogelijk. Je kon je tot uiterlijk 15 januari aanmelden via Studielink.

Decentrale selectie: uiterlijk 15 januari 2017 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2017-2018 maximaal 200 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden. Dat noemen we decentrale selectie.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2017 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf 1 oktober 2016.

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden. Uitzondering: Als je je voor Fysiotherapie aanmeldt bij Hogeschool Rotterdam, kun je je niet meer voor dezelfde opleiding bij een andere hogeschool aanmelden. Andersom geldt hetzelfde.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de decentrale selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het buitenland woont.

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Waarom selectie?

Het aantal studenten dat landelijk een opleiding Fysiotherapie wil volgen, is groot. Het aantal plaatsen op de arbeidsmarkt is echter beperkt. In overleg met andere hogescholen is daarom besloten om een beperkt aantal plaatsen beschikbaar te stellen. Dit om te voorkomen dat er meer fysiotherapeuten afstuderen dan er vraag naar is. Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen om maximaal 200 studenten toe te laten. Voor dit aantal studenten is de kans op een goede stage- en afstudeerplaats groot.

Selectiecriteria

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 1. Zelfstandigheid: dit is belangrijk omdat je zelf je studie moet kunnen plannen.
 2. Oriëntatie op het beroep: om te kijken of jouw beeldvorming over het beroep overeenkomt met de praktijk. Hiermee wordt ook gekeken hoe goed je bent in het opzoeken en verwerken van informatie.
 3. Communicatievaardigheden: fysiotherapie is een beroep waarin je veel in gesprek bent met cliënten. Het is daarom belangrijk dat je communicatief sterk bent.
 4. Studievaardigheden: dit zegt iets over hoe goed je de studie kan doorlopen.
 5. Je motivatie voor de opleiding: dit zegt iets over hoe goed de opleiding bij jou past.

Onderdelen selectieprocedure

De selectieprocedure voor 2017-2018 bestaat uit 2 onderdelen.

Onderdeel 1

Het eerste onderdeel vindt plaats voorafgaand aan de dag dat je naar Hogeschool Rotterdam komt. Dit onderdeel maak je thuis en bestaat uit de startmeter en een inleveropdracht.

De startmeter is een digitale vragenlijst welke je op de computer invult. Deze gaat over jouw persoonlijke situatie en motivatie en zegt daarmee iets over hoe goed de opleiding bij jou past.

Voor de inleveropdracht schrijf je een motivatiebrief waarin je omschrijft wat jouw redenen zijn om Fysiotherapie te gaan studeren. Ook omschrijf je hoe jij je hebt georiënteerd op het vak fysiotherapie. Op die manier laat je zien dat je zelf informatie kunt opzoeken en op basis van die informatie een besluit kunt nemen. Tevens laat je met dit essay zien hoe gemotiveerd je bent om de opleiding te willen volgen.

Voor dit onderdeel kun je 50% van het totaal aantal punten behalen, 25% voor de startmeter en 25% voor de inleveropdracht.

Onderdeel 2

Het tweede onderdeel vindt plaats op 13, 14 of 15 februari 2017 (op maandag, dinsdag of woensdag). Je moet jezelf inschrijven voor een van deze dagen. Meer informatie over het inschrijven voor dit onderdeel krijg je na 15 januari 2017.

Dit onderdeel doe je op de hogeschool en bestaat uit een kennistoets en een gesprek met een docent en een student van de opleiding Fysiotherapie. Voor de kennistoets krijg je documentatie opgestuurd welke je moet leren. Je krijgt hierover 66 vragen welke je met juist of onjuist kunt beantwoorden. Met de kennistoets wordt het selectieonderdeel studievaardigheden en zelfstandigheid getoetst; ben jij in staat de kennis te bestuderen en te reproduceren tijdens een toets.

Het gesprek zal gaan over wie jij bent en welk beeld jij hebt over het vak fysiotherapie en de opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Rotterdam. De docent en student beoordelen jouw communicatievaardigheden, jouw zelfinzicht en informatievaardigheden. In dit gesprek kun je laten zien dat je in staat bent jezelf te presenteren in een pitch, een korte presentatie van jezelf.

Voor dit onderdeel kun je 50% van het totaal aantal punten behalen, 25% voor de kennistoets en 25% voor het gesprek.

Geselecteerd? Accepteer je plaats in Studielink!

Op 15 april 2017 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent. Ben je geselecteerd, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Je kunt maximaal één plaats accepteren. Uiteraard moet je ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats toegewezen krijgt, bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen.

Belangrijke data en deadlines

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2017.
 • De selectieprocedure vindt plaats op 13, 14 of 15 februari 2017.
 • Op 15 april 2017 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Eind augustus start de opleiding.

Bezwaar & beroep en meer informatie

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Decentrale selectie studiejaar 2017-2018'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.