Menu Zoeken English
Finance, Tax and Advice

Banking & Insurance voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Vind je het leuk om te adviseren bij financiële zaken? Ben je analytisch én communicatief sterk? Dan is de differentiatie Banking & Insurance van de opleiding Finance, Tax and Advice iets voor jou.

Binnen Banking & Insurance word je opgeleid tot financieel adviseur en daarna kun je gaan werken bij een bank, een verzekeraar of een financieel advieskantoor. Als financieel adviseur heb je gevoel voor cijfers en weet je het cijfermatige op een praktische en duidelijke manier over te brengen op anderen. Je hebt een ondernemende, commerciële instelling en weet alles van financiële producten. Je kunt goed luisteren en weet de wensen van de klant boven tafel te krijgen. In je advies betrek je fiscale, juridische en economische aspecten. Bij het geven van een financieel advies kijk je naar het belang van de klant. Jouw advies overstijgt het productaanbod van de banken en verzekeraars. De markt vraagt om klantgericht, commercieel en kundig personeel. Binnen de opleiding draait het om integriteit en belang van de klant. Het verkopen van financiële diensten is niet meer van deze tijd. Je moet kunnen inschatten welke risico’s een klant bereid is te dragen, maar ook kán dragen om een passend advies uit te brengen. Hierachter ligt echter een complexe wereld aan wet- en regelgeving en economische kennis die je nodig hebt om inhoudelijk te kunnen adviseren.

Richtingen binnen Finance, Tax and Advice

Banking & Insurance is een vierjarige differentiatie (afstudeerrichting) van de bacheloropleiding Finance, Tax and Advice. Naast Banking & Insurance kun je ook kiezen voor de differentiatie Tax Law & Economics. Ga je voor Tax Law & Economics, dan word je opgeleid tot specialist op belastinggebied. 

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Banking & Insurance voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Laatste wijziging op 22-08-2018 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Toelichting van de opleiding

  De cijfers gelden voor de opleiding Finance, Tax and Advice als geheel. Voor de differentiaties Banking & Insurance en Tax Law & Economics is geen aparte studiebijsluiter beschikbaar.

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  2%

  Werkloos

  96%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar krijg je een goed beeld van de opleiding en van het werkveld. Daarnaast krijg je een goed beeld van jezelf: wat kan ik, wat wil ik en past deze opleiding bij mij. In het eerste jaar wordt veel aandacht besteed aan het adviseren van klanten (in rollenspellen en schriftelijke producten) over financiële risico’s en mogelijke oplossingen, zoals die door banken en verzekeraars worden geboden. De belangrijkste producten van banken en verzekeraars komen op basisniveau voorbij, maar ook de economische, juridische en fiscale achtergronden die nodig zijn voor een goed advies. Zo kun je bijvoorbeeld al na een paar maanden de meest voorkomende aangiftes inkomstenbelasting doen. Ook wordt relatief veel aandacht besteed aan jouw persoonlijke ontwikkeling in het programma Professionele Identiteit. Hierin word je op het gebied van je studie begeleid door het leren van studievaardigheden, projectvaardigheden en samenwerking met medestudenten.

  Na het eerste jaar

  In de hoofdfase werk je verder aan de opleidingscompetenties. Zo leer je niet alleen klanten over steeds ingewikkeldere onderwerpen te adviseren, maar word je ook een waardevolle medewerker voor de organisatie waarin je gaat werken. Van een hbo'er mag je immers verwachten dat die verder kijkt dan alleen zijn eigen taak. In het derde jaar loop je gedurende 20 weken stage bij een bank, een verzekeraar of een financieel adviesbedrijf. Tijdens de stage werk je op hbo-niveau mee, maar toon je ook aan dat je een bijdrage kunt leveren aan verbetering van interne processen, rekening houdend met de organisatie en de cultuur van het bedrijf. In het vierde jaar begin je met een door jou gekozen minor van 20 weken, die verdiepend kan zijn, of juist verbredend door een minor bij een andere opleiding te gaan doen. Tenslotte los je in het vierde jaar gedurende 20 weken zelfstandig een complex praktijkvraagstuk op voor een bedrijf en schrijf je daarover een scriptie. Je toont hiermee onder andere aan dat je over onderzoekend vermogen beschikt.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar loop je twintig weken (vier dagen per week) praktijkstage bij een bedrijf dat je zelf uit mag kiezen. Tijdens je stage kom je op vrijdag terug naar school om colleges te volgen.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe  Zuhtu Gultekin zijn derdejaars stage bij  Aegon ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten. 

  Heb je affiniteit met werken in het buitenland en wil je alles weten over het uitzenden van Nederlandse werknemers naar het buitenland en over het inlenen van buitenlandse werknemers door Nederlandse bedrijven? Zie jij jezelf al als een spin in het web, dan is deze minor zeker iets voor jou. De minor is gericht op het vakgebied van de mobility officer. In samenwerking met Stichting Expatise is een programma opgesteld dat bestaat uit zes thema's: internationaal ondernemen, HR strategie en beleid, internationale fiscaliteiten, internationaal arbeids(migratie)recht, internationale sociale verzekeringen en EG recht. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor de praktijk. In samenwerking met de Stichting Expatise zal er contact zijn met het bedrijfsleven.

  Ben je benieuwd wat er komt kijken bij het succesvol beëindigen en overdragen van een onderneming? En wil je weten hoe een ondernemer voorafgaand aan die bedrijfsoverdracht optimaal een inkomensvoorziening voor zijn oude dag opbouwt? Dan is de minor Bedrijfsoverdracht zeker iets voor jou! De vraagstukken die behandeld worden beslaan verschillende thema's en vakgebieden. Zo wordt er onder andere ingegaan op het proces over het vinden van een geschikte overnamekandidaat, de waardering van de onderneming, het ontwikkelen van een goede onderhandelingsstrategie, en fiscale/juridische vormgeving van de bedrijfsoverdracht.

  Risicomanagement is momenteel een 'hot topic'. De huidige financiële crisis noodzaakt organisaties om hun risico's onder de loep te nemen en deze te managen. Gedreven door hebzucht hebben bedrijven en particulieren teveel risico genomen. Dit alles roept veel vragen op. Kun je de crisis overleven als je je risico's goed managet? Is de toekomst voor een deel te voorspellen? Wat speelt zich af in de hoofden van mensen waardoor dit alles wordt veroorzaakt? In de minor risicomanagement ga je op zoek naar een antwoord op deze vragen en worden de nieuwste inzichten in dit vakgebied op een actieve en leerzame wijze met je gedeeld.

  Deze Engelstalige minor bereidt je voor op een carrière waarbij je internationaal inzetbaar bent, onder andere door je de mogelijkheid te bieden een half jaar bij een partnerinstelling in het buitenland te studeren. Hierbij bestudeer je onder andere de onderwerpen international market opportunity analysis, marketing planning and control, project management en art and philosophy.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar voer je gedurende 14 weken individueel of met een medestudent een afstudeerproject uit. Je bent drie dagen per week (dinsdag, woensdag, donderdag) aanwezig op je afstudeerplek.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Internationale mogelijkheden

  Als financieel adviseur moet je inzien dat de financiële situatie op de Europese markt gevolgen heeft voor het Nederlandse financiële stelsel en kunnen interpreteren welke impact dit heeft. In diverse modules wordt daarom uitgebreid stilgestaan bij ‘Nederland in Europa’. Indien je tijdens je studie je internationale blik wilt verruimen, kun je ervoor kiezen om een semester met een internationale groep studenten te studeren in Nederland, of om zelf naar het buitenland te gaan. Daarnaast kun je aan verschillende internationale programma’s deelnemen.

  Tijdens de International Business Week van jaar twee werk je samen met studenten uit andere landen aan een business case. Je kunt er ook voor kiezen je derdejaarsstage en/of afstudeerscriptie in het buitenland te volbrengen.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  4 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  Deze opleiding geeft je toegang tot vele functies bij financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en hypotheekverleners. Je kunt direct aan de slag als financieel adviseur of als specialist in de backoffice.

  Voorbeelden van instroomfuncties zijn (junior of aankomend): financieel adviseur, (schade-)acceptant, hypotheekadviseur, relatiebeheerder, schadebehandelaar, pensioenadviseur, assurantiemedewerker en accountmanager.

  In het bank- en verzekeringswezen zijn diploma’s in het kader van de Wet financieel toezicht (Wft) een vereiste. Financiële dienstverleners moeten over deze certificaten beschikken om klanten te mogen adviseren. Bij deze opleiding word je gestimuleerd de Wft-certificaten te behalen. De basis hiervoor wordt gelegd in diverse Wft-georiënteerde cursussen.

  Beroepen

  Deze opleiding geeft je toegang tot vele functies bij financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en hypotheekverleners. Je kunt direct aan de slag als financieel adviseur of als specialist in de backoffice. Voorbeelden van instroomfuncties zijn (junior of aankomend): financieel adviseur, (schade-) acceptant, hypotheekadviseur, relatiebeheerder/accountmanager, schadebehandelaar en pensioenadviseur.

  Je kunt onder andere aan de slag als: 

  Als acceptant, vaak op het gebied van schadeverzekeringen, beoordeel je nieuwe verzekeringsaanvragen. Je bepaalt het risico van te verzekeren producten of diensten en berekent de bijbehorende premie voor de klant. Meedenken en inspelen op de behoefte van de klant staat in deze functie centraal.

  Als financieel adviseur geef je klanten advies over financiële producten. Denk hierbij aan leningen, hypotheken, pensioenen of verzekeringen. Een belangrijk deel van deze functie bestaat uit het onderhouden van contacten met je klanten. Ongeveer tweederde van de oud-studenten start in deze veelzijdige, afwisselende functie.

  Als hypotheekadviseur heb je de taak om klanten te adviseren over alle facetten van hun hypotheek. Hierbij komt de financiële situatie van de klant in de breedte ter sprake, de hoogte van de te verkrijgen hypotheek hangt hier namelijk vanaf. Het is van belang dat je goed bent in het onderhouden van relaties en dat je de nieuwste ontwikkelingen in de markt op de voet volgt.

  Als pensioenadviseur maak je offertes, reglementen en contracten voor klanten wat betreft hun pensioen. Een heel verantwoordelijke taak, jij zorgt voor het spaargeld van mensen voor later. Je verzorgt de berekeningen van de pensioenen, maar de bijbehorende informatieverstrekking is minstens zo belangrijk. Afwisselend, belangrijk en verantwoordelijk werk dus.

  Als relatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor een vast klantenbestand en probeer je dit verder uit te bouwen. Je voert onderhandelingen en adviesgesprekken met je klanten en bent hierbij het gezicht van de organisatie. Goed kunnen netwerken is in deze functie van groot belang.

  Als schadebehandelaar bekijk je of een schadeclaim terecht is en of de eiser geld uitgekeerd krijgt van een verzekering. Dit beroep is een stuk spannender dan het klinkt: je krijgt te maken met de meest uiteenlopende schadeclaims van klanten. Je moet steeds inschatten of de claim terecht is of niet en zo ja, tegen welk bedrag. Een grote verantwoordelijkheid.

  Doorstuderen

  Wil je na de opleiding verder studeren, dan kun je terecht in het schakelprogramma van Bedrijfskunde of Financieel Recht om vervolgens je master te halen. Let op! Je moet gemiddeld een 7 staan om deel te mogen nemen. Meestal kiezen de studenten voor de Erasmus Universiteit, die naast Hogeschool Rotterdam gelegen is. De studenten die met goede cijfers voor kennisvakken afstuderen bij Banking & Insurance, zijn vaak succesvol bij het behalen van een master op de universiteit.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2018

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.