Finance, Tax and Advice

Banking & Insurance voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Vind je het leuk om te adviseren bij financiële zaken? Ben je analytisch én communicatief sterk? Dan is de differentiatie Banking & Insurance van de opleiding Finance, Tax and Advice iets voor jou.

Binnen Banking & Insurance word je opgeleid tot financieel adviseur en daarna kun je gaan werken bij een bank, een verzekeraar of een financieel advieskantoor. Als financieel adviseur heb je gevoel voor cijfers en weet je het cijfermatige op een praktische en duidelijke manier over te brengen op anderen. Je hebt een ondernemende, commerciële instelling en weet alles van financiële producten. Je kunt goed luisteren en weet de wensen van de klant boven tafel te krijgen. In je advies betrek je fiscale, juridische en economische aspecten. Bij het geven van een financieel advies kijk je naar het belang van de klant. Jouw advies overstijgt het productaanbod van de banken en verzekeraars. De markt vraagt om klantgericht, commercieel en kundig personeel. Binnen de opleiding, die voorheen Financial Services Management heette, draait het om integriteit en belang van de klant. Het verkopen van financiële diensten is niet meer van deze tijd. Je moet kunnen inschatten welke risico’s een klant bereid is te dragen, maar ook kán dragen om een passend advies uit te brengen. Hierachter ligt echter een complexe wereld aan wet- en regelgeving en economische kennis die je nodig hebt om inhoudelijk te kunnen adviseren.

Richtingen binnen Finance, Tax and Advice

Banking & Insurance is een vierjarige differentiatie (afstudeerrichting) van de bacheloropleiding Finance, Tax and Advice. Naast Banking & Insurance kun je ook kiezen voor de differentiatie Tax Law & Economics. Ga je voor Tax Law & Economics, dan word je opgeleid tot specialist op belastinggebied. 

Let op! Deze opleiding heette voorheen Financial Services Management.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Banking & Insurance voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Toelichting van de opleiding

  De cijfers gelden voor de opleiding Finance, Tax and Advice als geheel. Voor de differentiaties Banking & Insurance en Tax Law & Economics is geen aparte studiebijsluiter beschikbaar.

  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  3%

  Werkloos

  91%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar krijg je een goed beeld van de opleiding en van het werkveld. Daarnaast krijg je een goed beeld van jezelf: wat kan ik, wat wil ik en past deze opleiding bij mij. We beginnen met twee grote cursussen waarin je een klant gaat adviseren over financiële risico’s en oplossingen voor die risico’s, zoals die door banken en verzekeraars worden geboden. Bij ieder onderwerp onderzoek je de maatschappelijke context, inventariseer je de risico’s en help je de klant met een oplossing. In het eerste blok help je de klant als particulier en in het tweede blok als eigenaar van een bedrijfje. Je ontwikkelt meteen jouw professionele vaardigheden. Daarbij verkrijg je kennis van financiële dienstverlening, maar ook van bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie en ondernemingsrecht. In de tweede helft van de propedeuse krijg je het vervolg op deze vakken, alsmede, inkomstenbelasting, beleggen, Engels, schade, verzekeringen en Excel.

  Na het eerste jaar

  De hoofdfase begint met het afronden van alles wat nodig is als particulier adviseur bij een bank, verzekeraar of advieskantoor. Alle benodigde kennis en ook de bijbehorende adviesvaardigheden worden geïntegreerd getoetst aan het einde van jaar drie in het project Particulier Adviseur. In jaar drie staat ook de ‘bedrijvenadviseur’ centraal en volg je modules die je voorbereiden op het financieel adviseren van bedrijven. Je loopt twintig weken stage. Zo ontdek je in de praktijk waar je sterke punten liggen en waaraan je nog extra aandacht moet besteden. In het laatste jaar volg je gedurende twintig weken een verbredende of verdiepende minor en studeer je af met een onderzoek bij een externe opdrachtgever.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar loop je twintig weken (vier dagen per week) praktijkstage bij een bedrijf dat je zelf uit mag kiezen. Tijdens je stage kom je op vrijdag terug naar school om colleges te volgen.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe  Zuhtu Gultekin zijn derdejaars stage bij  Aegon ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. 

  Bekijk de minors

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar voer je gedurende 14 weken individueel of met een medestudent een afstudeerproject uit. Je bent drie dagen per week (dinsdag, woensdag, donderdag) aanwezig op je afstudeerplek.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Internationale mogelijkheden

  Als financieel adviseur moet je inzien dat de financiële situatie op de Europese markt gevolgen heeft voor het Nederlandse financiële stelsel en kunnen interpreteren welke impact dit heeft. In diverse modules wordt daarom uitgebreid stilgestaan bij ‘Nederland in Europa’. Indien je tijdens je studie je internationale blik wilt verruimen, kun je ervoor kiezen om een semester met een internationale groep studenten te studeren in Nederland, of om zelf naar het buitenland te gaan. Daarnaast kun je aan verschillende internationale programma’s deelnemen.

  Tijdens de International Business Week van jaar twee werk je samen met studenten uit andere landen aan een business case. Je kunt er ook voor kiezen je derdejaarsstage en/of afstudeerscriptie in het buitenland te volbrengen.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  4 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je getuigschrift van de opleiding Finance, Tax and Advice behaald. Welke titel je daarbij mag voeren, is binnenkort bekend. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Deze opleiding geeft je toegang tot vele functies bij financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en hypotheekverleners. Je kunt direct aan de slag als financieel adviseur of als specialist in de backoffice. Voorbeelden van instroomfuncties zijn (junior of aankomend): financieel adviseur, (schade-) acceptant, hypotheekadviseur, relatiebeheerder/accountmanager, schadebehandelaar en pensioenadviseur.

  Bekijk een aantal beroepen

  Doorstuderen

  Wil je na de opleiding verder studeren, dan kun je terecht in het schakelprogramma van Bedrijfskunde of Financieel Recht om vervolgens je master te halen. Let op! Je moet gemiddeld een 7 staan om deel te mogen nemen. Meestal kiezen de studenten voor de Erasmus Universiteit, die naast Hogeschool Rotterdam gelegen is. De studenten die met goede cijfers voor kennisvakken afstuderen bij Banking & Insurance, zijn vaak succesvol bij het behalen van een master op de universiteit.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2017

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.