Ga direct naar de content

Elektrotechniek deeltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Bij de opleiding Elektrotechniek is het vakgebied elektrotechniek onderverdeeld in elektronica en embedded systems, power engineering en drives, besturingstechniek en mechatronica.

In de elektrische energietechniek zijn duurzame energie en drive technology belangrijke aandachtsgebieden. Het embedded systems vakgebied is voortdurend sterk in ontwikkeling. Voorbeelden zijn draadloze sensornetwerken en FPGA-technologie. Om alle grote hoeveelheden producten zoals auto's en gebruiksgoederen te kunnen produceren is automatisering en mechatronica onontbeerlijk. Als afgestudeerd elektrotechnisch ingenieur kun je terecht komen in research- en engineeringsfuncties, maar ook in technische project- en managementfuncties, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid.

Bij de opleiding Elektrotechniek volg je onderwijs over vakinhoudelijke onderwerpen en leer je de vaardigheden die de moderne ingenieur kenmerken. Je volgt vakken als wiskunde, elektronica, energietechniek, regeltechniek, telecommunicatie, microcontrollers en C programmeren. Tijdens je hele studie vindt studieloopbaanbegeleiding plaats en bouw je een portfolio op. In dit portfolio houd je je competentieontwikkeling bij.

Nathalie: goede interactie

Edwin: je moet gedisciplineerd zijn

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. In het begin ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding volg je alleen het interne propedeuseprogramma. Je oriënteert je breed in de elektrotechniek. Je legt een goede theoretische en praktische basis. Het tweede jaar stroom je in in de hoofdfase.

Na het eerste jaar

De hoofdfase omvat het tweede, derde en vierde studiejaar. In het tweede en derde jaar volg je een intern en een extern programmadeel. Het interne deel omvat cursussen, trainingen en projecten. Het externe programma is opgebouwd uit werkervaringsprojecten, die worden uitgevoerd in samenwerking met je werkgever. Het eerste deel van het vierde jaar omvat de minor. In een minor specialiseer je je in een bepaalde richting van het vakgebied. In het laatste half jaar voer je je afstudeeropdracht uit.

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

Keuze en ondersteuning

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Minor Electrical Power Engineering

Deze minor is gericht op het ontwerpen, bouwen en beheren van elektrische installaties en systemen. Belangrijke onderwerpen zijn: veiligheid, net quality, opwekking en distributie, duurzame energie, vermogenselektronica en computersimulaties hiervan.

Minor Embedded systems

Embedded Systems zijn slimme onderdelen van grotere systemen. Ze zijn niet weg te denken uit de hedendaagse wereld. Ze vertonen zich vaak in de vorm van kleine computerplatforms en zijn terug te vinden in allerlei systemen; van motormanagementsystemen tot ruimtevaartuigen. In de minor leer je alles over microcontrollers, real-time systemen, C programmeren, digitale schakelingen, digitale signaalbewerking en computerarchitectuur. Lees in dit artikel uit hogeschoolmagazine Profielen waar studenten van de minor zich onder meer mee bezighouden. http://profielen.hr.nl/2015/wat-doe-jij-nou-met-dat-booreiland/

Minor Mechatronica

Mechatronica is het vakgebied waar elektrotechniek, technische informatica en werktuigbouwkunde samenkomen. Speerpunten van de minor zijn besturingstechniek, ontwerpen van geautomatiseerde systemen, aandrijvingen en het programmeren hiervan. Ook volg je vakken die erop gericht zijn aansluiting te kunnen maken met andere disciplines. Als mechatronicus leer je denken vanuit meerdere vakgebieden.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
1 dag school per week
15 uren zelfstudie per week
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na je opleiding?
Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepsbeeld

Je werkterrein is breed. Denk bijvoorbeeld aan energiebeheer: je levert een bijdrage aan het zuinig en milieubewust gebruiken van energie. Denk ook aan transport en distributie van elektrische energie of aan vermogenselektronica. Het vakgebied is sterk in ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van mobiele telefonie, internet, telebankieren, glasvezels, robots, lasers, internet en duurzame energie.

 

Als afgestudeerde kun je terecht komen in research- en technische ontwikkelfuncties, maar ook in technisch-commerciële functies. Ook kun je doorgroeien naar een managementfunctie, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Ontwerper van elektronische producten
 • Ontwerper van elektrische energiesystemen
 • Embedded systems engineer
 • Ontwerper van duurzame energiesystemen
 • Ontwerper van elektrische aandrijfsystemen
 • Research & Development engineer
Beroepen

Embedded systems engineer

Je ontwerpt slimme stukjes digitale elektronica en software voor microcontrollers voor gebruik binnen grotere systemen. Denk hierbij aan koffieautomaten, domotica, zonnepanelen, maar ook toepassingen binnen de scheepvaart. Deze embedded systemen maken het bijvoorbeeld mogelijk om allerlei data te verzamelen en door te sturen, of bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur zoals een wasmachine aan te schakelen via het internet.

Engineer elektrische energiesystemen

Als engineer elektrische energiesystemen werk je bij een elektriciteitsbedrijf, openbaar vervoersbedrijf of in de scheepsvaart. Je ontwerpt een aandrijving van een trein of werkt mee aan het ontwerp van de nieuwste elektrische auto. Het ontwerpen, bouwen, testen en onderhouden van een offshore windmolenpark of booreiland behoort ook tot de mogelijkheden. Je werkt op kantoor en buiten, en pleegt overleg met opdrachtgevers en collega's uit verschillende werkvelden.

Netwerk- en telecommunicatie engineer

We hebben steeds grotere wensen wat betreft data overdracht via mobieltjes, het internet en de kabel. We willen films kunnen kijken, muziek kunnen luisteren, data kunnen versturen en binnenhalen, en dat alles met de hoogste resolutie en snelheid.  Om dit allemaal mogelijk te maken houd je je in dit beroep bezig met het ontwerp van netwerkarchitectuur, waarbij je gebruik maakt van de allernieuwste technieken en protocollen.

Ontwerper van industriële elektronica en automatisering

In dit beroep werk je vaak samen in een team met werktuigbouwkundigen aan het ontwerpen of verbeteren van productielijnen. Zo ontwerp je voor bijvoorbeeld de planten- en fruittelers of bierbrouwerijen een compleet lopende-bandsysteem, waarbij het hele proces met behulp van sensoren, camera's en robotarmen snel en automatisch moet verlopen.

Projectengineer regeltechniek

Leef je uit in de regeltechniek! Als  projectengineer ben je verantwoordelijk voor een regeltechnisch werkende installatie of een onderdeel van een productieapparaat. Je werkt in teams binnen de halfgeleider-industrie, aan de klimaatregeling van een kas of de flow in de pijpleidingen van een grote olieraffinaderij. Je kunt dynamische regelsystemen in kaart brengen en kijken hoe je (deel)systemen nog verder kunt automatiseren en sneller en nauwkeuriger kunt laten verlopen.

Doorstuderen

Na je studie kun je bijvoorbeeld een master op het gebied van elektrotechniek volgen aan een universiteit. Bekijk de toelatingsvoorwaarden bij de universiteit van je keuze. 

Locatie

Waar ga je studeren?
 • Academieplein

 • Studeren in Rotterdam

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
 • Engineering deeltijd

  Wil jij in twee jaar opgeleid worden tot technisch professional op hbo-niveau? Ga een Associate degree Engineering doen aan Hogeschool Rotterdam.

 • Maintenance & Mechanics deeltijd

  Heb jij een technische mbo-opleiding afgerond en wil je graag in 2 jaar jouw hbo- diploma behalen? Volg dan de Ad Maintenance & Mechanics van Hogeschool Rotterdam.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.