Menu Zoeken English

Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd

Sinds september 2016: bachelor Social Work

Deze opleiding is ook beschikbaar in: deeltijd

De opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming is per studiejaar 2016-2017 opgegaan in de nieuwe bacheloropleiding Social Work.

Aanmelden voor de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming is niet meer mogelijk. Je kunt je aanmelden voor de nieuwe bacheloropleiding Social Work.

De Social Work opleiding is nieuw, maar niet helemaal. Tot nu toe kon je kiezen uit vier aparte sociale hbo-opleidingen: Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Of de OriĆ«nterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij.

Dat is nu anders. Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de sociale sector sterk aan het veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het overhevelen van zorgtaken van provincie naar gemeente. Of aan de omvorming van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. De problematiek verandert niet, doelgroepen veranderen niet, maar wel gaan professionals in de sociale sector anders werken. Ze krijgen steeds meer en complexere taken. In de toekomst komt er bovendien meer vraag naar breed inzetbare social workers.

Daarom heeft Hogeschool Rotterdam gekozen voor een nieuwe sociale opleiding in voltijd en deeltijd waar je in de eerste twee jaar uitgebreid kennismaakt met alle facetten van het sociaal werk. Daarna kies je een profiel waarmee je je kunt specialiseren. Op deze manier ben je straks goed gekwalificeerd voor de social worker van de toekomst.

Let op! Deze opleiding is per 2016-2017 opgegaan in de nieuwe bacheloropleiding Social Work.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.