Menu Zoeken English

Reputatieplan Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Thorbecke Scholengemeenschap

Externe positioneringsstrategie bedenken voor het merk Thorbecke Voortgezet Onderwijs. Ook geadviseerd hoe je deze positionering het beste kunt laden.

Vraagstelling

Hoe kan Thorbecke Voortgezet Onderwijs zich extern het beste positioneren?

Aanpak

Er is in kaart gebracht wat het verschil is tussen de huidige positionering is en het gewenste. Dat hebben we gedaan door zowel deskresearch als fieldresearch uit te voeren. Dat laatste door middel van diepteinterviews, zoals met de directeur van de onderwijsinstelling, en met enquetes. De enquete hebben we bij een tiental medewerkers afgenomen. Het succes van dit project lag hem gelegen in de intensieve communicatie met de betrokken opdrachtgever. De opdrachtgever is regelmatig op de hoogte gehouden van tussentijdse bevindingen.

Resultaat

Een adviesrapport met daarin conclusies over de huidige situatie en het gewenste situaties. In de aanbevelingen hebben we geformuleerd hoe je de geconstateerde kloof daartussen het beste kunt verkleinen. We hebben tevens een aantal aanbevelingen concreet in communicatiemiddelen uitgewerkt. De opdrachtgever was zeer content met de aanbevelingen en heeft het beoordeeld met een 9.

Opleiding(en)

  • Communicatie

Type

Project

Aan dit project werkten mee

Mohammed Kechouh

Downloads

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen