Menu Zoeken English

Meer inzicht leidt tot meer perspectief wijkteams

WMO Werkplaats Rotterdam

Welke expertise over mensen met een licht verstandelijke beperking is van toegevoegde waarde voor wijkteams in Rotterdam?

Vraagstelling

Om Rotterdammers sneller de hulp te bieden die zij nodig hebben, zijn sinds 2015 wijkteams gevormd. Aangezien een niet-herkende persoon met een licht verstandelijke beperking in een wijk voor uiteenlopende problemen kan zorgen, is het voor een professional binnen het wijkteam van belang deze doelgroep tijdig te herkennen en erkennen. De onderzoeksvraag is: welke specifieke kennis en vaardigheden zijn er minimaal nodig om mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) te kunnen ondersteunen?

Aanpak

Naar aanleiding van de onderzoeksvraag is gestart met uitgebreid literatuuronderzoek, met als deelvragen o.a.: hoe zijn mensen met een lvb te herkennen? Wat is nodig om met deze doelgroep te communiceren? Met welke problematiek heeft deze doelgroep te maken? Aan welke ondersteuning heeft deze doelgroep behoefte? Doel is deze kennis en inzichten op toegankelijke wijze voor de wijkteams te beschrijven.

Resultaat

Het resultaat is een beschrijving van de kennis en vaardigheden die minimaal nodig zijn voor het (h)erkennen van mensen met een lvb en hun bijkomende problematiek, en praktische zaken over communicatie en ondersteuning van de doelgroep. Hiernaast is de aanbeveling gedaan om vervolgens te toetsen of de benodigde kennis en vaardigheden binnen de wijkteams aanwezig is. Hiervoor is een draaiboek gemaakt om het project over te dragen. Ook is een internetapplicatie ontwikkeld om de kennis binnen de wijkteams overzichtelijk in kaart te brengen. Deze wordt opgeleverd aan de Gemeente Rotterdam.

Opleiding(en)

  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
  • Communicatie
  • Ergotherapie
  • Culture en Maatschappelijke Vorming

Type

Onderzoek

Aan dit project werkten mee

Edina Kulovac, Bart Meerhof, Daphne Scheurwater, Rosalien Snijders

Begeleider(s)

Eline Bouwman, Henk Koetsveld, Erfan Pourmohammadi, Elizabeth van Twist-Timmerije 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen