Menu Zoeken English

Comm2Work - Highlights handleiding

Hogeschool Rotterdam

Het ontwikkelen van een handleiding voor studenten en docenten om complexe projecten aantrekkelijk en beeldend op Highlights te kunnen plaatsen.

Vraagstelling

Highlights is het online portfolio van Hogeschool Rotterdam. Externe partijen kunnen zo een goede indruk krijgen van waar onze studenten hogeschoolbreed toe in staat zijn. Bepaalde projecten laten zich echter minder gemakkelijk vertalen naar Highlights, omdat zij lastig in beeld te brengen zijn. Hierbij kan je denken aan cijfermatige rapportages of medische onderzoeken. De opdracht is om een handleiding te ontwikkelen die het in beeld brengen van dergelijke projecten makkelijker maakt. De handleiding is bedoeld als inspiratiebron om projecten toch aansprekend op Highlights te plaatsen.

Aanpak

Na diverse afspraken met de opdrachtgever, Hogeschool Rotterdam, en het opstellen van de debriefing, zaten opdrachtgever en studenten op dezelfde lijn wat de opdracht betreft. Vervolgens is het team aan de slag gegaan met de conceptontwikkeling. Brainstormsessies, uitgebreide inspecties van Highlights en contact met betrokken docenten hebben uiteindelijk geleid tot het eindproduct: de handleiding.

Resultaat

Het eindproduct bestaat uit een korte, maar krachtige handleiding voor studenten en docenten. Met behulp van de handleiding kunnen studenten, bij het plaatsen van hun project op Highlights, een afgewogen keuze maken uit de mogelijke middelen en invalshoeken die de site biedt. Lastig uit te leggen projecten zijn op deze manier toch op beeldende wijze te tonen aan alle externe opdrachtgevers, (toekomstige) studenten/docenten en andere geïnteresseerden. Op deze manier vergroot Hogeschool Rotterdam haar toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor externen.

Opleiding(en)

  • Communicatie

Type

Afstuderen

Aan dit project werkten mee

Venice van den Berg, Glenn Godvliet, Jamie Kradolfer, Alex Kranenburg

Downloads

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen