Minors

Kies je eigen richting

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Uitvoerend Bouwbedrijf

Deze minor richt zich op het bouwbedrijf met de nadruk op ondernemersvaardigheden en bedrijfstechniek. Het tweede half jaar richt zich op het bouwproject. Vakken: plannen, begroten en bestekken. In de projecten komen onderdelen als marketing, financiƫle administratie en ondernemingsplanning bij elkaar als integrale bedrijfsvoering. Na deze minor kun je starten bij een bedrijf dat zich bezighoudt met het realiseren van bouwprojecten. Bij een (middel)groot aannemersbedrijf kun je kiezen tussen de werkvoorbereiding, hoofdzakelijk op kantoor, of de uitvoering op de bouwplaats.

Watermanagement en Waterbouw

In projecten ontwerp je met medestudenten oplossingen voor problemen en opdrachten op het gebied van watermanagement en waterbouw. Er wordt ingespeeld op de actuele stand van zaken bij diverse projecten. Na deze minor ben je in staat om zelfstandig als volwaardig watermanager/bouwer aan de slag te gaan in binnen- en buitenland. Voor civieltechnische watergerelateerde projecten weet je duurzame oplossingen te bedenken, te managen en daadwerkelijk uit te voeren. Je zult dit doen bij ingenieursbureaus, aannemers of bij de overheid: waterschappen, Rijkswaterstaat of gemeenten voor waterprojecten in de stad, de haven, de polder, de rivier of de kust.

Infrastructuur en Mobiliteit

Een goed geolied mobiliteitssysteem is de 'bloedsomloop' van ons land: het is van levensbelang voor een complexe samenleving als de onze. De infrastructuur (wegen, spoorwegen, vaarwegen) die daarvoor nodig is, kost veel ruimte en geld. Bovendien heeft het vaak negatieve effecten op de leefomgeving. Om hierin de juiste afwegingen te kunnen maken, zijn goed opgeleide, zelfkritische professionals nodig. Professionals die in staat zijn om in een multidisciplinair team gezamenlijk een onderzoek op te zetten en uit te voeren.

In deze minor werk je in projectgroepen samen met studenten van verschillende studierichtingen aan actuele vraagstukken van opdrachtgevers in de regio Rotterdam - Den Haag. In die projecten is het opzetten van een goed onderzoek net zo belangrijk als het maken van het ontwerp. Daarbij maak je gebruik van kennis die je opdoet in cursussen en trainingen. In deze minor leer je:

  • een verkeerskundig onderzoeksproject op te zetten;
  • een infrastructuurproject te zien in de context van het totale netwerk en van ruimtelijke ontwikkelingen;
  • de achtergronden van mobiliteit (zoals vervoer- en routekeuze) te begrijpen;
  • hoe je toekomstige verkeersstromen kunt voorspellen;
  • hoe verkeersstromen zich gedragen, hoe ze worden gemanaged en hoe files ontstaan;
  • analyses uit te voeren van openbaar vervoersystemen;
  • een duurzame en veilige infrastructuur te ontwerpen als onderdeel van de openbare ruimte.

Met deze specialisatie kun je o.a. terecht bij ingenieursbureaus, bij verkeerskundige en stedenbouwkundige bureaus, maar ook bij diverse overheidsintanties (bv. Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat).

Constructief Ontwerpen

In deze verdiepende minor leer je draagconstructies van gecompliceerde bouwwerken in meerdere materialen te ontwerpen en te dimensioneren. Uitbreiding van je constructieve kennis vindt plaats op het gebied van materialen (voorgespannen beton, staalbeton) en hun specifieke kenmerken (brand, duurzaamheid), op bouwdelen (vloeren, wanden, stabiliteits-voorzieningen) en op het gebied van mechanica. Verder wordt aandacht besteed aan duurzaamheid en hergebruik van bouwwerken. Mogelijke functies kunnen zijn: tekenaar, tekenaar-constructeur, constructeur, specialist, adviseur, (hoofd)uitvoerder, werkvoorbereider, ambtenaar bij bouwdiensten, inspecteur bouw- en woningtoezicht en beheerder.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.