Ga direct naar de content

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Aanmelden voor de decentrale selectie van studiejaar 2017-2018 is nu niet meer mogelijk. Je kon je tot uiterlijk 1 juli aanmelden via Studielink. 

Voor studiejaar 2018-2019 geldt geen selectieprocedure meer. Vanaf augustus 2017 vind je hier de aanmeldprocedure voor 2018-2019.

Decentrale selectie: uiterlijk 1 juli 2017 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2017-2018 maximaal 120 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden. Dat noemen we decentrale selectie.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 1 juli 2017 aan via Studielink.

Let op!

 • Als je al twee aanmeldingen hebt voor andere opleidingen met een numerus fixus, dan kun je je ook nog voor Chemie aanmelden. In dit geval kun je je dus voor 3 opleidingen met een numerus fixus aanmelden.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 2 juli een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de decentrale selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het buitenland woont

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Waarom selectie?

Het aantal studenten dat een opleiding Chemie wil volgen groeit. De opleiding aan Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen om maximaal 120 studenten toe te laten. Voor dit aantal studenten beschikt de opleiding over voldoende laboratoria en is de kans op een goede stage- en afstudeerplaats groot.

Selectiecriteria

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 1. Capaciteiten: onafhankelijk van kennis over de chemie zijn logisch denkvermogen, rekenvaardigheid, ruimtelijk voorstellingsvermogen en snel en nauwkeurig gegevens controleren belangrijke voorwaarden om de studie Chemie goed te kunnen doorlopen. 
 2. Competenties: naast bovengenoemde capaciteiten zijn competenties zoals onderzoeken, analyseren, communiceren, samenwerken, plannen, nauwkeurig werken, initiatief nemen, omgaan met stress en reflecteren onlosmakelijk verbonden met het beroep van een chemisch ingenieur.
 3. Motivatie: om de studie succesvol te kunnen doorlopen, is het belangrijk dat je voldoende motivatie hebt. 

Onderdelen selectieprocedure

De selectieprocedure voor 2017-2018 bestaat uit 2 onderdelen.

Onderdeel 1

Het eerste onderdeel vindt plaats op 23 juni of 4 juli. De datum die voor jou geldt, ontvang je na aanmelding. Dit onderdeel doe je op Hogeschool Rotterdam.

Je maakt twee tests, een capaciteitentest en een competentietest. Beide tests maak je op een computer. Bij de capaciteitentest gaat het vooral om logisch denkvermogen, maar ook om rekenvaardigheid en snel en nauwkeurig gegevens controleren. Bij de competentietest gaat het om een combinatie van competenties die van belang zijn voor het goed doorlopen van de opleiding, zoals onderzoeken, analyseren, communiceren, samenwerken, plannen, nauwkeurig werken, initiatief nemen, omgaan met stress en reflecteren. Aansluitend aan de tests vindt een gesprek plaats met een docent van de opleiding.

De ranking is voor 100% gebaseerd op de scores van beide tests. De capaciteitentest telt voor 90%, de competentietest voor 10%.

Onderdeel 2

Het tweede onderdeel doe je direct na het eerste onderdeel, ook op Hogeschool Rotterdam.

Als we na onderdeel 1 nog meer van je willen weten, dan krijg je een uitnodiging voor een individueel gesprek. In dit gesprek willen we samen met jou erachter komen of je geschikt bent voor de opleiding, of welke ondersteuning wij kunnen bieden om de studie succesvol te doorlopen. De uitslag van dit gesprek is een advies en maakt geen onderdeel uit van de weging. Voorwaarde is wel dat je dit gesprek voert.

Geselecteerd? Accepteer je plaats in Studielink!

Uiterlijk in week 28 (de week van 10 juli) krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent. Ben je geselecteerd, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Uiteraard moet je dan ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats toegewezen krijgt, bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen. 

Belangrijke data en deadlines

 • Aanmelden uiterlijk 1 juli 2017.
 • De selectieprocedure vindt plaats op 23 juni of 4 juli; de datum die voor jou geldt, ontvang je na aanmelding.
 • Uiterlijk in week 28 (de week van 10 juli) krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Eind augustus start de opleiding.

Bezwaar & beroep en meer informatie

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Decentrale selectie studiejaar 2017-2018'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.