Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Aanmelden voor studiejaar 2018-2019 is niet meer mogelijk. Vanaf 1 oktober 2018 tot en met 15 januari 2019 kun je je aanmelden voor 2019-2020.

Selectie: uiterlijk 15 januari 2018 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2018-2019 maximaal 175 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2018 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf 1 oktober 2017. 

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma of als je niet tijdig aan de toelatingseisen havo/vwo kan voldoen, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het buitenland woont

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Waarom selectie?

Het aantal studenten dat een opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek wil volgen, groeit. De opleiding aan Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen om maximaal 175 studenten toe te laten. Voor dit aantal studenten beschikt de opleiding over voldoende laboratoria en is de kans op een goede stage- en afstudeerplaats groot.

Selectiecriteria

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 • Capaciteiten: de score op een test, waarmee de rangorde op de ranglijst wordt bepaald. We beoordelen of je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om de opleiding succesvol te kunnen afronden
 • Motivatie en verwachtingen: deelname aan de startbijeenkomst, waarin je een individueel gesprek hebt waarin ook gecheckt wordt of je extra ondersteuning nodig hebt.

De ranking is voor 100% gebaseerd op de capaciteitentest en de startbijeenkomst. De capaciteitentest telt voor 90% en de startbijeenkomst voor 10%. 

Onderdelen selectieprocedure

De selectieprocedure voor 2018-2019 bestaat uit twee onderdelen en vindt plaats in de periode eind januari tot eind maart 2018. 

Onderdeel 1

Voor het eerste onderdeel meld je je van tevoren aan. Dit onderdeel doe je op de hogeschool.

Je maakt een test, die bestaat uit vragen waarmee je algemene basisrekenvaardigheden en logisch redeneren worden getoetst. Je hoeft je voor deze test niet voor te bereiden. De rekenvaardigheden zijn op het niveau van 3e klas havo. Uit deze test komt een score die de plaats op de ranglijst bepaalt. 

Onderdeel 2

Ook dit onderdeel vindt op Hogeschool Rotterdam plaats. Tijdens een bijeenkomst van ca 1,5 uur maak je nader kennis met de opleiding en krijg je een persoonlijk gesprek, waarin wordt gekeken naar je motivatie en verwachtingen én nagegaan wordt of je extra ondersteuning nodig hebt.

Accepteer je aangeboden plaats tijdig in Studielink!

Op 15 april 2018 krijg je via Studielink bericht of je een plaats aangeboden krijgt. Is dat het geval, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Heb je je aangemeld voor twee opleidingen met een numerus fixus en krijg je voor beide opleidingen een plaats aangeboden, dan kun je maximaal één plaats accepteren. Uiteraard moet je ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats aangeboden krijgt, dan bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen. 

Belangrijke data en deadlines

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2018.
 • De selectieprocedure vindt plaats tussen eind januari 2018 en eind maart 2018.
 • Op 15 april 2018 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Eind augustus start de opleiding.

Bezwaar & beroep en meer informatie

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Numerus fixus 2018-2019'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.