Menu Zoeken English

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Kans op plaatsing 2020-2021

Deze opleiding heeft voor het studiejaar 2020-2021 een capaciteit van 175 plaatsen. Je wilt natuurlijk graag weten of er een kans is dat je kunt starten met de opleiding.

Er waren 247 deelnemers aan de selectie en deze hebben op 15 april hun rangnummer gekregen. Deelnemers die een plaats aangeboden hebben gekregen, hebben 2 weken de tijd om deze te accepteren.

Vanaf mei laten we hieronder elke week op maandag zien welk rangnummer inmiddels aan de beurt is gekomen. Daarmee kun je een inschatting maken hoe jouw kansen liggen dat je van 1 mei tot en met 15 augustus (de datum waarop we de laatste plaatsen aanbieden) aan de beurt komt. Check deze pagina dus regelmatig, ook in de zomer, maar zeker vlak na de uitslag van de centrale eindexamens havo/vwo. Dat is het moment dat deelnemers die hun plaats al hadden geaccepteerd, deze weer moeten inleveren, omdat ze helaas gezakt zijn.

Zodra iemand zijn plaats niet accepteert, zal deze direct aan de eerstvolgende op de ranglijst worden aangeboden. Zo kun je dus na 15 april tot en met 15 augustus ook een plaats toegewezen krijgen. Hoe hoger je rangnummer, hoe langer het duurt voor je een kans maakt een plaats toegewezen te krijgen. 

Op onderstaande datum.... ...is een plaats aangeboden aan nummer
4 mei  198
11 mei  201
18 mei  207
25 mei  208
1 juni  210
8 juni  211
15 juni  213
22 juni  219
29 juni  220
6 juli  
13 juli  
20 juli  
27 juli  

 

Aanmelden voor studiejaar 2020-2021 is niet meer mogelijk. Vanaf oktober 2020 kun je je aanmelden voor studiejaar 2021-2022.

Selectie: uiterlijk 15 januari 2020 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2020-2021 maximaal 175 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2020 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf oktober 2019. 

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma of als je niet tijdig aan de toelatingseisen havo/vwo kan voldoen, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het buitenland woont

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Het aantal studenten dat een opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek wil volgen, groeit. De opleiding aan Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen om maximaal 175 studenten toe te laten. Voor dit aantal studenten beschikt de opleiding over voldoende laboratoria en is de kans op een goede stage- en afstudeerplaats groot.

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 • Capaciteiten: de score op een test, waarmee de rangorde op de ranglijst wordt bepaald. We beoordelen of je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om de opleiding succesvol te kunnen afronden
 • Motivatie en verwachtingen: deelname aan de startbijeenkomst, waarin je een individueel gesprek hebt waarin ook gecheckt wordt of je extra ondersteuning nodig hebt.

De ranking is voor 100% gebaseerd op de capaciteitentest en de startbijeenkomst. De capaciteitentest telt voor 90% en de startbijeenkomst voor 10%.

De selectieprocedure voor 2020-2021 bestaat uit twee onderdelen en vindt plaats in de periode eind januari tot eind maart 2020. 

Onderdeel 1

Voor het eerste onderdeel meld je je van tevoren aan. Dit onderdeel doe je op de hogeschool.

Je maakt een test, die bestaat uit vragen waarmee je algemene basisrekenvaardigheden en logisch redeneren worden getoetst. Je hoeft je voor deze test niet voor te bereiden. De rekenvaardigheden zijn op het niveau van 3e klas havo. Uit deze test komt een score die de plaats op de ranglijst bepaalt. 

Onderdeel 2

Ook dit onderdeel vindt op Hogeschool Rotterdam plaats. Tijdens een bijeenkomst van ca 1,5 uur maak je nader kennis met de opleiding en krijg je een persoonlijk gesprek, waarin wordt gekeken naar je motivatie en verwachtingen én nagegaan wordt of je extra ondersteuning nodig hebt.

Op 15 april 2020 krijg je via Studielink bericht of je een plaats aangeboden krijgt. Is dat het geval, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Heb je je aangemeld voor twee opleidingen met een numerus fixus en krijg je voor beide opleidingen een plaats aangeboden, dan kun je maximaal één plaats accepteren. Uiteraard moet je ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats aangeboden krijgt, dan bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Deze opleiding had in studiejaar 2019-2020 een capaciteit van 175 plaatsen, hetzelfde aantal als voor 2018-2019. De afgelopen 3 jaar zijn alle kandidaten geplaatst. De kans dat je wordt toegelaten, is dus groot.

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2020.
 • De selectieprocedure vindt plaats tussen eind januari 2020 en eind maart 2020.
 • Op 15 april 2020 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Tot en met 15 augustus is het mogelijk om een plaats aangeboden te krijgen. Er kan bijvoorbeeld een plaats vrijkomen, omdat iemand zakt voor zijn eindexamen of toch besluit een andere opleiding te gaan doen. Houd hiervoor Studielink goed in de gaten.
 • Eind augustus start de opleiding.

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Numerus fixus'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen