Ga direct naar de content

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Aanmelden voor de decentrale selectie is nu niet meer mogelijk. Je kon je tot uiterlijk 15 januari aanmelden via Studielink.

Decentrale selectie: uiterlijk 15 januari 2017 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2017-2018 maximaal 175 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden. Dat noemen we decentrale selectie.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2017 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf 1 oktober 2016. 

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de decentrale selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het buitenland woont

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Waarom selectie?

Het aantal studenten dat een opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek wil volgen, groeit. De opleiding aan Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen om maximaal 175 studenten toe te laten. Voor dit aantal studenten beschikt de opleiding over voldoende laboratoria en is de kans op een goede stage- en afstudeerplaats groot.

Selectiecriteria

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 • Capaciteiten: de score op een test, waarmee de rangorde op de ranglijst wordt bepaald. We beoordelen of je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om de opleiding succesvol te kunnen afronden
 • Motivatie en verwachtingen: deelname aan de startbijeenkomst, waarin je een individueel gesprek hebt waarin ook gecheckt wordt of je extra ondersteuning nodig hebt.

De ranking is voor 100% gebaseerd op de capaciteitentest en de startbijeenkomst. De capaciteitentest telt voor 90% en de startbijeenkomst voor 10%. 

Onderdelen selectieprocedure

De selectieprocedure voor 2017-2018 bestaat uit twee onderdelen.

Onderdeel 1

Het eerste onderdeel vindt plaats tussen 15 januari en 3 februari 2017. Hiervoor meld je je van tevoren aan. Dit onderdeel doe je op de hogeschool.

Je maakt een test, die bestaat uit vragen waarmee je algemene basisrekenvaardigheden en logisch redeneren worden getoetst. Je hoeft je voor deze test niet voor te bereiden. De rekenvaardigheden zijn op het niveau van havo-3, zodat mensen die wiskunde A en B hebben gedaan, de vragen kunnen beantwoorden. Uit deze test komt een score die de plaats op de ranglijst bepaalt. 

Onderdeel 2

Het tweede onderdeel vindt plaats tussen 6 februari 2017 en vrijdag 31 maart 2017 op de dinsdagochtenden en donderdagmiddagen. Ook dit onderdeel vindt op Hogeschool Rotterdam plaats. Tijdens een bijeenkomst van ca 1,5 uur maak je nader kennis met de opleiding en krijg je een persoonlijk gesprek, waarin wordt gekeken naar je motivatie en verwachtingen én nagegaan wordt of je extra ondersteuning nodig hebt.

Geselecteerd? Accepteer je plaats in Studielink!

Op 15 april 2017 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent. Ben je geselecteerd, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Uiteraard moet je dan ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats toegewezen krijgt, bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen. 

Belangrijke data en deadlines

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2017.
 • De selectieprocedure vindt plaats tussen 15 januari 2017 en 31 maart 2017.
 • Op 15 april 2017 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Eind augustus start de opleiding.

Bezwaar & beroep en meer informatie

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Decentrale selectie studiejaar 2017-2018'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.