Menu Zoeken English

Eisen praktijkleerplek

Voorwaarden om te starten

Alleen een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of groep nul/startgroep kan als praktijkplek dienen!

De praktijkplek van de student voltijd moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

  • De student kan in jaar 1 worden ingezet op donderdag en vrijdag voor in totaal minimaal 12 uur. Dagelijks moet er 6 tot 8 uur op de praktijkplek kunnen worden gewerkt. Indien er bij peuterspeelzalen en groep nul alleen een ochtendgroep is, moet er op deze dagen in totaal minimaal 6 uur contacttijd op de groep kunnen worden gemaakt. Naast het werken op de groep worden er in overleg met de praktijkbegeleider extra taken uitgevoerd. Bij kinderdagverblijven kan de student 8 uur worden ingezet.
  • In jaar 2 kan de student worden ingezet op maandag, dinsdag en vrijdag voor minimaal 18 uur. Dagelijks moet er 6 tot 8 uur op de praktijkplek kunnen worden gewerkt. Indien er bij peuterspeelzalen en groepen nul alleen een ochtendgroep is, moet op deze dagen in totaal minimaal 9 uur contacttijd op de groep worden gemaakt. Naast het werken op de groep worden er in overleg met de praktijkbegeleider extra taken uitgevoerd. Bij kinderdagverblijven kan de student 8 uur worden ingezet.
  • De student wordt boventallig op de groep ingezet, zodat de student de ruimte heeft om te werken aan zijn/haar competentieontwikkeling. Alleen in overleg met de praktijkdocent kan hier voor een deel van de tijd vanaf worden geweken. Vooral bij kinderdagverblijven, waar 8 uur gewerkt wordt, is het belangrijk dat de student ruimte krijgt om aan taken te werken die afwijken van de dagelijkse groepswerkzaamheden.
  • De instelling biedt de student de gelegenheid om aan de vijf competentiegebieden van de opleiding te werken en biedt de student de middelen/ondersteuning die hiervoor nodig zijn.
  • De praktijkplek bevindt zich in de regio Rijnmond. Werkplekken buiten de regio kunnen in overleg worden goedgekeurd (een voorwaarde voor goedkeuring is dat de praktijkplek binnen 60 min bereikbaar is met het OV).
  • De praktijkinstelling biedt de student een hbo-praktijkbegeleider. Eventueel kan een mbo’er de dagelijkse praktijkbegeleider zijn. Daarnaast is er dan een hbo-begeleider op afstand. De begeleiding op afstand moet in dit geval minimaal één keer per maand plaatsvinden.
  • De praktijkbegeleider is bereid om één keer per jaar naar Hogeschool Rotterdam te komen voor een praktijkgesprek.
  • De praktijkplek is bij voorkeur voor 2 jaar (gedurende de gehele opleiding), maar minimaal voor 1 jaar.
  • Voordat de praktijkperiode start, wordt een praktijkovereenkomst ondertekend. 

De rol van Pedagogisch Educatief Professional (PEP) is die van meewerkend voorman. De PEP-student werkt dus op de groep en voert daar alle gangbare taken uit. De student houdt zich aan de op de werkplek gehanteerde werktijden (met een maximum van 8 uur per dag). De student start uiterlijk halverwege kwartaal 1 (week 1.6) met een oriëntatiefase van zes weken. Dit houdt in dat de student meewerkt op de groep om zo de dagelijkse routines te leren. Daarna kan de student worden ingezet als aankomend pedagogisch educatief professional. Dit houdt in dat de student als meewerkend voorman gaat werken aan de prestatie-indicatoren van het competentieprofiel. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen