Ga direct naar de content

Pedagogisch Educatief Medewerker voltijd

Tweejarige Associate degree in het Nederlands, start in september

Met de tweejarige Ad (Associate degree) Pedagogisch Educatief Medewerker kunnen professionals en afgestudeerden uit het mbo zich ontwikkelen tot 'hbo-specialist jonge kind'.

Zit je in de laatste fase van het mbo en wil je graag verder studeren? Met de Ad Pedagogisch Educatief Medewerker op zak word je binnen je eigen sector specialist in pedagogische en educatieve begeleiding van jonge kinderen en je collega's. De Ad Pedagogisch Educatief Medewerker richt zich op de pedagogisch-didactische begeleiding en stimulering van jonge kinderen. Je krijgt les in pedagogische methodieken om de (taal)ontwikkeling van én tussen kinderen te stimuleren.

De Associate degree Pedagogisch Educatief Medewerker is geschikt voor studenten met een verwant mbo-niveau 4-diploma. Bij de start van de opleiding is voorkennis en ervaring met kleine kinderen in het werkveld noodzakelijk. Studenten met de vooropleidingen havo en niet verwante mbo-opleidingen wordt aangeraden de gerelateerde bacheloropleiding Social Work te volgen.

De tweejarige Ad-opleiding leidt op tot een officieel erkend diploma, de Associate degree. Mocht je daarna verder willen studeren, dan kun je doorstromen naar de bacheloropleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Pedagogisch Educatief Medewerker voltijd

  Meer brochures toevoegen (max 5)

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Leerlijnen

  Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

  Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis, later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen, bijvoorbeeld via je keuzevakken en de keuze van je opdrachtgever(s) voor je praktijkprojecten of -stage. In samenspraak met de opleiding kies je meestal ook zelf je afstudeeropdracht of -onderzoek in het tweede jaar. 

  Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

  Thema's

  De Ad Pedagogisch Educatief Medewerker verdiept je kennis en inzicht van het pedagogisch en educatief handelen bij jonge kinderen. De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema's uit de beroepspraktijk. Voorbeelden hiervan zijn: het observeren van de ontwikkeling van kinderen, pedagogische methodieken voor het werken met groepen jonge kinderen, taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid. Elk kwartaal staat een bepaald thema centraal. Tijdens projecten of praktijkopdrachten toets je de theorie aan de praktijk en doe je onder professionele begeleiding ook de nodige ervaring op.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar wordt vooral aandacht besteed aan verdieping van kennis en inzicht in de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. En aan pedagogische methodieken en werkvormen waarmee de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd. Dit alles wordt voortdurend geplaatst in het wettelijk en organisatorisch kader waarin de pedagogisch-educatief medewerker functioneert. Ook is er aandacht voor ouderbetrokkenheid. Vanaf kwartaal 1 ben je twee dagen per week op de praktijkplek aan de slag.

  Het tweede jaar

  In het tweede jaar wordt meer aandacht besteed aan het contact en de samenwerking met de ouders en collega's. En aan de samenwerking en overdracht aan externe collega's van vervolgscholen in de opleidingsketen en organisaties voor specifieke pedagogische hulpverlening in probleemsituaties. Daarnaast staat het afstuderen centraal. Vanaf het tweede jaar ben je drie dagen in de week op de praktijkplek aan het werk.

  Keuze en begeleiding

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Hogeschool Rotterdam biedt hiervoor zowel vóór als tijdens de opleiding mogelijkheden. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Zo helpen we je om jezelf te overtreffen en het beste uit jezelf te halen. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Afstuderen

  In het tweede jaar doe je een afstudeeropdracht die gerelateerd is aan de beroepspraktijk.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  3 dagen school per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Alumni

  De Rotterdam Academy heeft een gezamenlijke alumniverenging voor de opleidingen Ondernemen, Officemanagement, Maintenance & Mechanics, Engineering en Pedagogisch Educatief Medewerker.

  'Linked-Out' is een jonge netwerkorganisatie die afgestudeerden, het beroepenveld en huidige studenten bijeen brengt. We vinden het belangrijk contact te onderhouden met oud-studenten om zo de relatie en de interactie met het beroepenveld vorm te geven en uit te bouwen.

  Blijf op de hoogte en meld je aan voor de Linkedin-groep van alumnivereniging Linked-Out.

  Beroepen

  Met deze Associate degree kun je binnen kinderdagverblijven, de 0-groepen en peuterspeelzalen als Pedagogisch Educatief Medewerker aan de slag. Je activiteiten leveren een bijdrage aan de opvoeding van de kinderen en passen goed bij hun leeftijd. Ook speel je in op mogelijke ontwikkelingsachterstanden en informeer je ouders, collega's en leidinggevenden over de sociaal-emotionele en taalontwikkeling van kinderen. Binnen het team vervul je voor collega's de rol van coach en mentor.

  De ontwikkeling van het jonge kind staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Door vroeg in te spelen op ontwikkelingsachterstanden, wordt schooluitval op latere leeftijd voorkomen. Ook de aansluiting op het basisonderwijs verloopt soepeler. Er is daarom een groeiende behoefte aan hoger opgeleide medewerkers. Met het diploma Pedagogisch Educatief Medewerker op zak kun je voldoen aan die behoefte.

  De opleiding sluit aan bij de behoefte aan hbo-personeel in de sector.   

  De opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker leidt op tot:

  • Het werken in de kinderopvang, peuterspeelzaal en de 0-groep
  • VVE-specialist
  • De rol van 'meewerkend voorman'
  • Coach en begeleider van collega's op de (eigen) werkvloer: het bieden van pedagogisch-didactische ondersteuning in dagelijkse opvoedingssituaties
  • Een deskundige die input levert aan beleidsmakers binnen de organisatie vanuit het perspectief van de werkvloer.

  Loop een dag mee met Ruyam Kandemir en kom zo meer te weten over haar werk als Pedagogisch Educatief Medewerker. Ruyam volgde de Ad opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker aan de Rotterdam Academy en werkt nu op de nulgroep van basisschool De Kleine Wereld in Rotterdam.

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstromen naar de bacheloropleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam. Het programma daarvan sluit aan op de Ad Pedagogisch-Educatief Medewerker. Je kunt dan in twee jaar je bachelor behalen.

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Je volgt lessen op twee locaties: Pieter de Hoochweg en Oceaanhuis.

  Pieter de Hoochweg

  Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam

  Je volgt lessen op twee locaties: Pieter de Hoochweg en Oceaanhuis.

  Oceaanhuis

  Westzeedijk 507 3024 EL Rotterdam

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties
  • Social Work voltijd

   Blijf je je verwonderen over mensen en hun gedrag? Ben je nieuwsgierig en wil je iets voor hen betekenen? Volg dan de opleiding Social Work.

  • Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) voltijd

   Wil jij meester of juf worden op een basisschool? Doe dan de Pabo opleiding aan Hogeschool Rotterdam.

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.