Menu Zoeken English

Onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs deeltijd

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Associate degree

 • Taal

  Nederlands

Ligt jouw hart bij techniek of ben je al werkzaam in een technisch beroep? Wil je jouw kennis en kunde overdragen aan jongeren om ze op te leiden tot een echte vakman of -vrouw?

Wat leer je?

Met de tweejarige Associate degree tot Onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs maak je anderen wegwijs in het beroep waarin je werkt. Als onderwijsondersteuner geef je zelfstandig les in het beroepsonderwijs en begeleid je practica. Je leert veel over het begeleiden en motiveren van leerlingen en het overbrengen van vakinhoudelijke kennis en kunde. Bij dit deeltijdprogramma is het leren op de werkplek een belangrijk onderdeel van de studie.

Uitstroomprofielen

Bij deze opleiding kun je je specialiseren in één van de onderstaande uitstroomprofielen:

 • Voor het vmbo: PIE (Produceren, Installeren en Energie), BWI (Bouwen, Wonen en Interieur), MVI (Media, Vormgeving en ICT), M&T (Mobiliteit en Transport), MT (Maritiem en Techniek) of T&T (Technologie en Toepassing).
 • Voor het mbo: Bouwtechniek, Elektrotechniek, Mechanische techniek, Motorvoertuigentechniek, Installatietechniek, Mechatronica en ICT.

Lijkt de opleiding jou wat maar wil je meer weten? Lees verder voor meer informatie of kom een keer kennismaken op de open dag.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Beroepstaken centraal

Het programma van de opleiding Onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs bestaat uit een onderwijskundig en een beroepsvoorbereidend deel, een vaktechnisch deel en een deel dat plaatsvindt in de beroepspraktijk. In de opleiding staan zes beroepstaken centraal waarin kennis van onderwijskundige en beroepsvoorbereidende onderdelen 'just-in-time' aangeboden worden. De beroepstaken lopen op qua complexiteit, sturing en begeleiding. Bij het uitvoeren van beroepstaken worden de competenties van studenten op verschillende manieren ontwikkeld.

Het eerste jaar

Het programma van het eerste studiejaar van de opleiding is voor alle studenten aan de opleiding Onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs identiek en vormt een inleiding op het beroep, de basiskennis en basisvaardigheden en het studeren. Hierbij staan de volgende vragen centraal: "Wat houdt het beroep van leraar in?", "Wat kan ik al?" en "Hoe leer ik?". In het eerste jaar ligt het zwaartepunt bij wiskunde, mechanica, energie & duurzaamheid en ICT.

Het tweede jaar

In het tweede jaar bekwaam je je verder in de basisvaardigheden van het beroep. De vakspecialisatie wordt doorgezet. Daarnaast krijg je twee wiskundecursussen aangeboden ter verdere verdieping waardoor je voorbereid bent op een eventuele doorstroom naar de bacheloropleiding. Het leren vindt plaats door te werken met beroepstaken in de praktijk. De stage rond je door middel van een assessment formeel af in het tweede jaar.

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

Keuze en ondersteuning

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een studieloopbaancoach die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
1 dag les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Als Onderwijsondersteuner niveau 2 geef je zelfstandig les in het beroepsonderwijs en begeleid je practica. De lessen geef je aan leerlingen die een opleiding volgen voor jouw vak. De Onderwijsondersteuner werkt bij de uitvoering van zijn taken zelfstandig in het onderwijsleerproces en met een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoud en de vorm daarvan. De zelfstandigheid is ingekaderd binnen de lijnen van het curriculum waarvoor het lerarenteam eindverantwoordelijk is. De tweedegraads leraar is en blijft leidend ten aanzien van het primaire proces. De onderwijsondersteuner onderscheidt zich in zelfstandige verantwoordelijkheid binnen het primaire proces van de onderwijsondersteuner op mbo-niveau 4 en beschikt ook altijd over een vakinhoudelijke specialisatie in een vak/leergebied.

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Locatie opleiding

Hier ga je studeren

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen