Menu Zoeken English

Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn deeltijd

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Associate degree

 • Taal

  Nederlands

Als onderwijsondersteuner niveau 2 geef je zelfstandig les in het beroepsonderwijs en begeleid je bij practica. Tijdens de opleiding staat ervaring opdoen in de onderwijspraktijk centraal.

Deze opleiding is erop is gericht anderen wegwijs in je beroep te maken. Als onderwijsondersteuner niveau 2 geef je zelfstandig les in het beroepsonderwijs en begeleid je bij practica. De lessen geef je aan leerlingen/cursisten die een opleiding volgen voor jouw beroep. Daartoe zul je veel leren over het begeleiden en motiveren van leerlingen en het presenteren van vakinhoudelijke kennis. In mindere mate is er sprake van verantwoordelijkheid voor inhoud en begeleiding. De taak van de onderwijsondersteuner draagt zo bij aan de functiedifferentiatie in het onderwijs.

Bij deze deeltijdopleiding zal leren op de werkplek een belangrijk onderdeel van de studie zijn. 

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste kwartaal staat oriëntatie op de opleiding en het beroep centraal. Je maakt kennis met de theorie van lesgeven en je leert met welke verschillende doelgroepen je te maken krijgt: jongeren en hun leefwereld. Je bereidt je voor op de stages, die je van onderwijsperiode 2 tot en met 4 loopt. Gemiddeld loop je één dag per week stage. Andere thema's die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld Voeding, Organisatie gezondheidszorg en Jeugdzorg. Ook volg je keuzevakken.

Het tweede jaar

In het tweede jaar staat de praktijk ook centraal. Het gehele jaar loop je stage in het onderwijs, weer gemiddeld één dag per week. De theorie in dit jaar richt zich onder andere op methoden van onderzoek, anatomie en fysiologie en culturele diversiteit. In het laatste half jaar werk je aan je afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht mondt uit in een werkplan, onderzoeksverslag en een eindproduct. Ook schrijf je een metareflectie over je leerproces tijdens het werken aan de afstudeeropdracht.

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een docentcoach die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
1 dag les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Na het afronden van de opleiding kun je werken als onderwijsondersteuner in het voortgezet onderwijs of het beroeps- en volwassenenonderwijs, maar ook in gezondheidszorginstellingen.

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen