Ga direct naar de content

Officemanagement deeltijd

Tweejarige Associate degree in het Nederlands, start in september

Wil je je naast je werk verder ontwikkelen met een bedrijfskundige opleiding zonder direct vier jaar te studeren? Dan is de Associate degree Officemanagement iets voor jou!

Heb je een Office-functie en wil je jezelf graag verder ontwikkelen op het gebied van organisatiekunde, projectmanagement, HRM en bedrijfseconomie? Bij de Ad Officemanagement pas je de kennis direct toe op projecten en opdrachten op de werkplek die je al hebt. De ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven en de (semi-)overheid volgen elkaar in een razendsnel tempo op. Door de crisis en bezuinigingen is de trend 'meer met minder' bij veel van toepassing: bezuiniging op personeel, efficiëntere werkprocessen en meer focus op de klant zijn enkele gevolgen. Als 'bedrijfskundig' Officemanager kom je daardoor ook in een andere rol in je werk. Je wordt zelfstandiger, kunt over meer complexe vragen op je werk een mening vormen en een besluit nemen en zal steeds vaker zelf projecten en processen leiden.

Met de Associate degree (Ad) Officemanagement word je namelijk voorbereid om mee te gaan met deze ontwikkelingen en hierop te anticiperen. Deze 2-jarige hbo-opleiding is gericht op alle aspecten die te maken hebben met jouw werkplek en het verbeteren en vernieuwen van processen in organisaties.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Officemanagement deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste studiejaar wordt een stevige basis gelegd met veelal bedrijfskundige vakken. De organisatorische, de economische, maar ook de bedrijfsjuridische kant wordt uitgebreid belicht waarbij de kennis direct toegepast wordt in je eigen organisatie. Daarnaast krijg je les in taalkundige vakken (Nederlands en Engels) en in het gebruik van ICT-middelen en programma's.

  Het tweede jaar

  Het tweede jaar richt zich vooral op het ontwikkelen van organisatorische vaardigheden, de verbreding van het blikveld van de bedrijfskundige officemanager en de verdere ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden. Thema´s zijn Projectmanagement en Innovatie & Verandering. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht. Je kiest samen met je werkgever en de docent-begeleider een actueel vraagstuk binnen jouw organisatie. Dit ga je eerst onderzoeken om vervolgens aanbevelingen te doen.

  Werk en studie

  Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Via de afstudeeropdracht die je kiest, geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een studieloopbaancoach die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

  Vraagstukken uit de beroepspraktijk

  Je volgt de opleiding met vakgenoten. Dat maakt studeren leuk en inspirerend. Je kunt ervaringen delen, dingen afstemmen of om een collegiaal advies vragen. Vraagstukken of situaties uit de beroepspraktijk helpen je de juiste vaardigheden te verkrijgen. Omdat je al in de secretariële of administratieve sector werkt, kun je het geleerde direct in de praktijk toepassen.

  Als je vindt dat werk en studie lastig te combineren zijn, kun je terecht bij de studieloopbaancoach. Deze begeleidt je tijdens de gehele opleiding.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  1 dag les per week
  16 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Alumni

  De Rotterdam Academy heeft een gezamenlijke alumniverenging voor de opleidingen Ondernemen, Officemanagement, Maintenance & Mechanics, Engineering en Pedagogisch Educatief Medewerker.

  'Linked-Out' is een jonge netwerkorganisatie die afgestudeerden, het beroepenveld en huidige studenten bijeen brengt. We vinden het belangrijk contact te onderhouden met oud-studenten om zo de relatie en de interactie met het beroepenveld vorm te geven en uit te bouwen.

  Blijf op de hoogte en meld je aan voor de LinkedIn-groep van alumnivereniging Linked-Out.

  Typen functies

  De Ad Officemanagement leidt op voor twee typen functies: management-ondersteunende functies en leidinggevende functies.

  Management-ondersteunende functies

  In deze functies ondersteun je het management op organisatorisch/bestuurlijk, inhoudelijk en administratief vlak. Denk bijvoorbeeld aan het inwinnen van informatie, het voorbereiden van beleid, het nemen van initiatieven en de bewaking van een proces of project. Ook werk je samen met mensen met zeer uiteenlopende functies. Kortom, je hebt een breed takenpakket. Je moet dus snel en effectief kunnen handelen.

  Leidinggevende functies

  In deze functies ben je verantwoordelijk voor een afgebakend gebied of (eigen) afdeling in een organisatie. Ook heb je beslissingsbevoegdheid en geef je mede sturing aan bedrijfsprocessen. Je draagt actief bij aan het optimaal functioneren van het bedrijf. Daarnaast heb je een duidelijke visie, stelt doelen en weet mensen op integere, inspirerende en motiverende wijze aan te sturen. 

  Bekijk een aantal voorbeelden van functies

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstromen naar de bacheloropleiding Bedrijfskunde van Hogeschool Rotterdam. Het programma daarvan sluit aan op de Ad Officemanagement. Je kunt dan in twee jaar je bachelor behalen.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.