Beroepen

Wat kun je doen na je opleiding?

Na het afronden van deze Associate degree ben je een uitvoerend specialist in jouw vakgebied en ben je in staat om innovatie producten te maken.

Mogelijke beroepen zijn:

Interieurontwerper

Interieurvormgevers bedenken, creëren en realiseren binnenruimtes met verschillende functies, betekenissen en belevingen, zoals woon- en werkruimtes, retail, horeca, openbare ruimtes en tentoonstellingen. De nodige ambachtelijke vaardigheden (zowel fysiek als digitaal) ga je verwerven in verschillende stations van Willem de Kooning Academie. Daarnaast ga je verdieping zoeken in bouwkundig inzicht, kennis op het gebied van architectuur, marktgericht denken en ondernemerschap. Met deze kennis en vaardigheden, versterkt door je beroepsmatige en artistieke ontwikkeling, kun je na deze opleiding (binnen) ruimtes ontwerpen, zowel in functionele als esthetische zin, als effectieve verlengstukken van individuen, merken, ondernemingen en activiteiten.

Sieradenvormgever

Studenten van de richting Sieradenvormgeving werken vanuit proces/ideeontwikkeling en materiaalonderzoek naar een eigen collectie sieraden toe. Deze collectie bestaat uit enkele authentieke pronkstukken en een daarvan afgeleide serie. De studenten onderzoeken vanuit hun aangeleerde ontwerpvaardigheden de raakvlakken met andere disciplines zoals mode en product-ontwerp en komen zo tot een eigen herkenbare vormgeving. Het materialenonderzoek is breed, er wordt veel aandacht gegeven aan actuele productieprocessen maar ook aan oude technieken als galvano-, was-, ets- en giettechnieken. Studenten met een vooropleiding Goudsmeden verrijken vanuit hun ambachtelijke kennis en vaardigheden hun ontwerpkwaliteiten en scherpen hun eigen signatuur. Dit komt de beroepspraktijk, waarin veel in opdracht wordt gewerkt ten goede, maar blijft ook een bron van inspiratie voor de creatie van eigen sieradenlijnen.

Verpakkingsontwerper

Verpakkingsontwerpers van Arts & Crafts combineren hun grafische kennis en technieken met inhoudelijke en ambachtelijke verdieping. Deze opleiding biedt een hoogwaardig creatieve aanpak in evenwicht met merkentheorie (branding). Met als doel op een oorspronkelijke en eigen manier tot nieuwe soorten verpakkingsontwerpen te komen. De focus ligt op het verwerven en versterken van competenties om analytische concepten te bedenken en deze om te zetten in concrete oplossingen voor verpakkingen.

Productontwerper (van meubel/interieur- en lifestyle producten)

Als productontwerper met een diploma van de opleiding Arts & Crafts ontwerp je en maak je je eigen producten. Deze kunnen variëren van een meubelstuk tot een vaas of het ontwerpen van een tent. Je zoekt vanuit je eigen signatuur naar oplossingen voor hedendaagse vraagstukken, zoals de gebruiksfunctie, innovatieve materialen, het gebruik van nieuwe technieken en duurzame marktontwikkeling. Aan de hand hiervan doe je onderzoek en ontwikkel je producten die inspelen op de voorwaarden van de toekomst.

Modemaker

Vanuit eigenheid en oorspronkelijkheid ontwerp je je eigen modecollecties. Je doet dit door gebruik te maken van doordachte patronen, met liefde voor oude en nieuwe verwerkingstechnieken en een oorspronkelijke toepassing van bekende en innovatieve materialen. Daarnaast ga je verdieping zoeken in bijvoorbeeld digitaal patroontekenen en kun je gebruik maken van geavanceerde technieken, zoals bijvoorbeeld lasercutten. Fotografie en styling zijn ook belangrijke onderdelen van mode en komen in de lessen aan bod. Verder leer je om in te spelen op marktbehoeften van consumenten bij het ontwerpen en ontwikkelen van collecties.

Lifestyleontwerper

Een afgestudeerde student van Lifestyle moet vooral in staat kunnen zijn om strategieën en concepten te implementeren in werkprocessen binnen bedrijven die zich bezighouden met het bedenken, ontwerpen en visualiseren van (beeldende) concepten. Het beroepsprofiel is namelijk gepositioneerd daar waar het daadwerkelijk ontwerpen niet meer aan bod komt. De activiteiten vinden plaats ofwel voordat producten of diensten worden ontwikkeld ofwel nadat de producten of diensten zijn gerealiseerd. Een Lifestyleontwerper moet vooral beschikken van een onmiskenbaar gevoel voor wat in de toekomst van belang of van waarde zou kunnen zijn in de markt en de maatschappij. Dit anticiperend vermogen om uit de actuele stand van zaken relevante voorstellingen te maken voor wat de mens als consument als wens in de toekomst zou kunnen hebben (future thinking).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.