Menu Zoeken English

Living Lab ZiekenThuis

Zorg verplaatsen naar de thuissituatie
Publicatiedatum: 01 januari 2017

Er is vraag naar manieren om zoveel mogelijk zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie te verplaatsen. Maar hoe lever je dergelijke complexe zorg aan mensen thuis met hoge kwaliteit en de gewenste aandacht voor de betrokkenen?

Toon:

Introductie

Door organisatorische en financiële knelpunten in de zorg is er vraag naar manieren om zoveel mogelijk zorg van het ziekenhuis naar de thuis te verplaatsen. Maar hoe geef je complexe zorg aan mensen in een thuissituatie in combinatie met het leveren van hoge kwaliteit en de gewenste aandacht voor de betrokkenen?

Er is steeds meer een beroep gedaan op familie en anderen als mantelzorger, maar ook daar zijn de grenzen bereikt. De verwachting is dat het proces van verplaatsing van zorg alleen gerealiseerd kan worden door zowel nieuwe werkmethoden als nieuwe technologieën toe te passen. Een samenwerking tussen de hogeschool en verschillende organisaties in de zorg biedt een zinvolle en contextrijke leeromgeving voor de zorgprofessionals van de toekomst en kan tegelijkertijd de zorgsector helpen.

Projectbeschrijving

Daar waar in de echte dagelijkse praktijk verbeteringen worden uitgeprobeerd en aangepast worden tot de gewenste situatie bereikt is, spreekt men van een Living Lab. Dit levert de meest relevante informatie over de werkzaamheid en werkbaarheid van producten en werkwijzen. Uiteraard vraagt dat wel om een zorgvuldige aanpak waarbij de vernieuwing in eerste instantie altijd wordt geprobeerd in aanvulling op de huidige praktijk, en de overlast voor de betrokkenen tot een minimum wordt beperkt.

De ambitie is om het Living Lab ZiekenThuis te vormen met meerdere zorgorganisaties in Rotterdam. Het project is inmiddels van start gegaan met het centrum voor Thuisbeademing van het Erasmus MC, Aafje en Middin, en er zijn gesprekken met anderen. De plaatsen waar de betrokken zorginstellingen actief zijn en die zich lenen voor onderzoek en projecten vormen gezamenlijk het Living Lab. ZiekenThuis is er voor patiënten, zorgverleners thuis, professionals die vanuit een ziekenhuis betrokken zijn bij zorgverlening buiten het ziekenhuis, zorgondernemers, verzekeraars en alle anderen die bij het bieden van complexe zorg in de thuisbetrokken (willen) zijn.

In ZiekenThuis kunnen producten en diensten worden ontworpen en getest. Ook voor het leren gebruiken van nieuwe apparaten en informatiesystemen worden faciliteiten en trainingen aangeboden.

Verbinding met het onderwijs

Studenten van de minor Zorgtechnologie doen verschillende opdrachten bij ZiekenThuis. Daarnaast zijn afstudeerders betrokken.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.