Ga direct naar de content

In Touch

Onderzoek naar eenvoudige computerspelletjes op de iPad en implementatieproject
Publicatiedatum: 01 september 2011

Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten, maar voor één-op-één begeleiding ontbreken vaak tijd en middelen. Vanwege de toenemende behoefte aan individuele activiteiten is onderzocht of het spelen van eenvoudige computerspelletjes, de zogenoemde happy games, op de iPad van invloed is op hun stemming en hun gedrag.

Toon:
Uitvoering

Het onderzoek is uitgevoerd binnen dagbehandelingen en kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie in drie gezondheidszorginstellingen in Rotterdam (LaurensAafje en Stichting Humanitas). Hogeschool Rotterdam is een samenwerking aangegaan met Sheffield University in Groot-Brittannië, waar veel expertise aanwezig is ten aanzien van het toepassen van multimedia systemen bij cliënten met dementie. Daarnaast is Hogeschool Utrecht opgenomen in de kenniscirculatie.

Studenten van verschillende opleidingen hebben samengewerkt aan opdrachten en geparticipeerd in het onderzoek. Dit gebeurde in minorprojecten, multidisciplinaire projecten en afstudeerprojecten. De nieuwe inzichten zijn verwerkt in het onderwijs van zowel gezondheidszorg- als technische opleidingen en worden ter beschikking gesteld aan de beroepspraktijk.

Looptijd: 2011 - 2014

Resultaten

Het project In Touch bestaat uit drie deelonderzoeken, die hebben geleid tot de volgende publicaties:

1. Ontwerp en ontwikkeling van iPad cover voor gebruik door ouderen met dementie (Rotterdam, september 2014)

Voor de net geïntroduceerde iPad was in 2010 nog geen cover op de markt voor de doelgroep ouderen met dementie. De iPad zou voor deze doelgroep weliswaar zeer veel mogelijkheden bieden, maar was tegelijkertijd te kwetsbaar voor individueel gebruik. Bovendien zou de gebruiker verward kunnen raken door het per ongeluk bedienen van hardware knoppen. Er is daarom een nieuwe behuizing voor de iPad ontwikkeld, speciaal voor ouderen met dementie. Het concept van de cover is, als afstudeerproject, ontworpen door een student van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen en getest in de praktijk. De publicatie omvat de toepassing van de gefaseerde Design for Lean Six Sigma ontwerpmethodologie, de gebruikstesten in de praktijk en het marktonderzoek in Alzheimer cafés om de behuizing met de Proud to Play branding te produceren en op de markt te brengen. De publicatie is hier te downloaden

2. Randvoorwaarden ontwerp happy games voor ouderen met dementie (Rotterdam, september 2014)

Het beknopte literatuuronderzoek heeft plaatsgevonden op gerelateerde onderwerpen, zoals het gebruik van ICT en cognitieve achteruitgang bij ouderen omdat nauwelijks specifieke publicaties voor handen waren. Deze informatie is samengevoegd om algemene randvoorwaarden op te kunnen stellen voor het ontwerp van spellen voor touch screen consoles voor ouderen met dementie. Deze kennis heeft de basis gevormd om een eerste prototype te kunnen ontwikkelen van de app met drie spellen die vrij verkrijgbaar is in de iTunesStore. Daarnaast hebben de observaties en kennisuitwisseling geleid tot een aanzet van een conceptinstrument om vooraf een voorspelling te kunnen doen, welk spel het beste zou passen bij de kenmerken van een persoon met dementie en wat de mogelijke beperkingen voor succes kunnen zijn. Deze tweede fase is toegevoegd om de verschillende aspecten voor het waarderen van de in het onderzoek gekozen bestaande spellen en de drie nieuwe spellen voor de praktijk inzichtelijk te maken, zodat ook overige spellen op deze karakteristieken beoordeeld kunnen worden. De publicatie is hier te downloaden

3. Evaluatie van de toepassing van bestaande en nieuw ontwikkelde happy games in de dementiezorg (Rotterdam, 2014)

In de eerste fase van het onderzoek zijn tien bestaande applicaties, oftewel de happy games, geïntroduceerd en geëvalueerd in drie verschillende contexten: dagbehandeling, kleinschalig wonen en verpleegafdeling. In de tweede fase van het onderzoek zijn ook de drie zelfontwikkelde happy games op dezelfde drie locaties geïntroduceerd en geëvalueerd. Het onderzoek heeft laten zien dat de meeste mensen met dementie de iPad zonder problemen accepteren. Tijdens het spelen nam het aantal cliënten met een positieve stemming toe. Het spelen op de iPad werd door de cliënten met dementie vaak als positief ervaren. Het gaf sommige cliënten een gevoel van prestatie en droeg ook bij aan een positief zelfbeeld en een gevoel van verbondenheid. Ook de zorgverleners noemden het positieve effect op het zelfbeeld van de cliënten. De publicatie is hier te downloaden

Naast de eindrapportage is er voor verzorgenden en mantelzorgers een instructiemodule gemaakt over het gebruik van de iPad en de spelletjes.

Conclusie

Het onderzoek heeft laten zien dat mensen met dementie het spelen van happy games op de iPad zien als een plezierige en zinvolle activiteit. Het spelen op de iPad gaf een gevoel van prestatie en droeg bij aan een positief zelfbeeld en een gevoel van verbondenheid. Ook de zorgverleners zijn positief en zien de happy games als goede aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod. Belangrijk is dat gezocht wordt naar de juiste match tussen het spel op de iPad, de touch-screen vaardigheden en de ambities en interesses van personen met dementie.

Top-Up

De spellen voor mensen met dementie kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Naar aanleiding van de ervaringen tijdens het onderzoek dat tot in 2014 liep, is er een indeling gekozen die voor de context van belang is en die door nader onderzoek verder verfijnd kan worden.

  Activiteit (doen) Reminiscentie (denken) Interactie (delen)
Interesse (wat)      
Motivatie (willen)      
Vermogen (kunnen)      

Voorbeeld van een matrix om spellen in te delen

Zo kan voor groepen van spelers vooraf beoordeeld worden of het zinvol is een bepaald spel aan te bieden in een bepaalde context. De Top-Up biedt de mogelijkheid om vooral de elementen beoordeling en selectie van games verder uit te werken.

Looptijd: 2016 - 2017

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.