Ga direct naar de content

Petz

Predictors voor gebruik van e-Health door ouderen en professionals in de zorg (PETZ)
Publicatiedatum: 01 september 2011

In het PETZ project wordt achterhaald wat voorspellende factoren zijn voor het gebruik van (e-Health) technologie bij ouderen en zorgprofessionals.

Toon:

In het project willen we nagaan wat het daadwerkelijk gebruik is van e-Health technologie door ouderen en zorgprofessionals. Door vragen- en observatielijsten wordt nagegaan welke technologie ouderen en professionals gebruiken, waarvoor zij deze technologie gebruiken en onder welke omstandigheden. Hiertoe zullen samen met de samenwerkingspartners vragen- en observatielijsten worden ontwikkeld die rekening houden met de context.

Het PETZ project heeft als doel om inzicht te krijgen in de predictors voor het gebruik van e-Health technologie door ouderen en zorgprofessionals. Het project is zowel op zorgprofessionals als op ouderen gericht, omdat zorgprofessionals onvoldoende kennis en ervaring blijken te hebben om hun cliënten te informeren over en te begeleiden bij het gebruik van e Health technologie. Zorg- en cliëntenorganisaties hebben nog geen kennis in huis om in hun cursusaanbod voor cliënten een cursus op te nemen over e-Health. Daarnaast hebben ouderen zelf eveneens onvoldoende kennis over mogelijkheden en onmogelijkheden van e-Health in hun dagelijks leven.

Om dit te achterhalen worden vragenlijsten afgenomen en worden aanvullende observaties gedaan op de werkplek (van de verpleegkundigen) en bij de proefpersonen thuis (ouderen). Inmiddels hebben 208 zorgprofessionals en 173 ouderen de online versie van de vragenlijst ingevuld. Omdat ook ouderen die geen gebruik maken van computers worden geïncludeerd is er ook een papieren versie van de vragenlijst uitgezet. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor een te ontwikkelen cursus voor ouderen en training voor verpleegkundigen om hun bekwaamheid met het gebruik van e-Health technologie te vergroten. Van januari tot en met maart 2013 zullen deze cursus en training ontwikkeld worden.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.