Ga direct naar de content

Universal Design for Learning

Onderzoek naar toetsing in het hoger beroepsonderwijs
Publicatiedatum: 01 september 2015

Er is veel enthousiasme voor Universal Design for Learning als onderwijsvisie. Dit onderwijsraamwerk gaat uit van het principe dat studiebelemmeringen worden weggenomen door tijdens de ontwikkeling van het onderwijs rekening te houden met de verschillende leerstijlen van studenten. Diversiteit blijkt dus de norm te zijn: de standaardstudent bestaat niet. Echter, momenteel vragen veel mensen zich af of het mogelijk is om ook een diversiteit aan toetsen aan de studenten te bieden. In dit project zoeken de onderzoekers daarom naar een antwoord of diversiteit aan toetsen mogelijk is om zo als student te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een hoogwaardig diploma.

Toon:

UDL heeft als visie dat docenten kunnen inspelen op diversiteit in de colleges door gebruik te maken van verschillende werkvormen. Echter is de vraag of er ook verschillende toetsvormen aanwezig kunnen zijn voor het behalen van de gestelde competenties en eindkwalificaties, in het kader van borging. Binnen dit project zal daarom de nadruk liggen op toetsing in het hoger beroepsonderwijs.

Dit project is een eerst verkenning naar de verbintenissen tussen UDL, diversiteit en disability studies. Om de vraag te beantwoorden, wordt er kwalitatief onderzoek verricht bij diverse organisaties. Ook de opleidingen van Hogeschool Rotterdam worden bevraagd. Een eerste verkenning wordt gedaan bij Saxion, opleiding Social work.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.