Ga direct naar de content

Universal Design for Learning

Onderzoek naar toetsing in het hoger beroepsonderwijs
Publicatiedatum: 01 september 2015

Er is veel enthousiasme voor Universal Design for Learning als onderwijsvisie. Dit onderwijsraamwerk gaat uit van het principe dat studiebelemmeringen worden weggenomen door tijdens de ontwikkeling van het onderwijs rekening te houden met de verschillende leerstijlen van studenten. Diversiteit blijkt dus de norm te zijn: de standaardstudent bestaat niet. Echter, momenteel vragen veel mensen zich af of het mogelijk is om ook een diversiteit aan toetsen aan de studenten te bieden. In dit project zoeken de onderzoekers daarom naar een antwoord of diversiteit aan toetsen mogelijk is om zo als student te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een hoogwaardig diploma.

Toon:
Introductie

Elke collegezaal in het hoger beroepsonderwijs bevat een breed scala aan studenten. Deze studenten hebben allemaal een andere (culturele) achtergrond, andere capaciteiten of hebben een functiebeperking. Maar hoe ontwerp je het onderwijs zodanig dat je tegemoet komt aan deze diversiteit? Het onderwijsraamwerk van Universal Design for Learning (UDL) vormt hiervoor de ruggengraat. UDL gaat uit van het principe dat studiebelemmeringen worden weggenomen door tijdens de ontwikkeling van het onderwijs rekening te houden met de verschillende leerbehoeften, mogelijkheden en talenten van studenten. Het onderwijsraamwerk kan worden toegepast op cursusniveau maar ook voor de opbouw van een curriculum.

Daarbij komt het dilemma voor de kwaliteitsborging van toetsen aan de orde. Het borgen van toetsen en bewaking van het eindniveau is immers de afgelopen jaren een belangrijk thema in het hoger beroepsonderwijs geworden. Dit is mede ge├»nitieerd door vernieuwde accreditatievereisten en door wetgeving. De vraag kan dan worden gesteld of een diversiteit aan toetsen mogelijk is om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een graad. 

Projectbeschrijving

UDL heeft als visie dat docenten kunnen inspelen op diversiteit in de colleges door gebruik te maken van verschillende werkvormen. Echter is de vraag of er ook verschillende toetsvormen aanwezig kunnen zijn voor het behalen van de gestelde competenties en eindkwalificaties, in het kader van borging. Binnen dit project zal daarom de nadruk liggen op toetsing in het hoger beroepsonderwijs.

Dit project is een eerst verkenning naar de verbintenissen tussen UDL, diversiteit en disability studies. Om de vraag te beantwoorden, wordt er kwalitatief onderzoek verricht bij diverse organisaties. Ook de opleidingen van Hogeschool Rotterdam worden bevraagd. Een eerste verkenning wordt gedaan bij Saxion, opleiding Social Work.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.