Ga direct naar de content

Universal Design for Learning

Onderzoek naar toetsing in het hoger beroepsonderwijs
Publicatiedatum: 01 september 2015

Er is veel enthousiasme voor Universal Design for Learning als onderwijsvisie. Dit onderwijsraamwerk gaat uit van het principe dat studiebelemmeringen worden weggenomen door tijdens de ontwikkeling van het onderwijs rekening te houden met de verschillende leerstijlen van studenten. Diversiteit blijkt dus de norm te zijn: de standaardstudent bestaat niet. Echter, momenteel vragen veel mensen zich af of het mogelijk is om ook een diversiteit aan toetsen aan de studenten te bieden. In dit project zoeken de onderzoekers daarom naar een antwoord of diversiteit aan toetsen mogelijk is om zo als student te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een hoogwaardig diploma.

Toon:

Hoe ontwerp je het onderwijs zodanig dat je tegemoet komt aan diversiteit? Het onderwijsraamwerk van UDL vormt hiervoor de ruggengraat. Dit raamwerk kan worden toegepast op cursusniveau maar ook voor de opbouw van een curriculum. Echter, het dilemma van kwaliteitsborging van toetsing komt hierbij aan de orde. Het borgen van de toetskwaliteit en de bewaking van het eindniveau is de afgelopen jaren een van de belangrijkste thema’s geworden in het hoger beroepsonderwijs. Dit onderzoek zal antwoorden opleveren op de vraag of een diversiteit aan toetsen en toetsvormen mogelijk is om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een graad. Het onderzoek zal in verschillende fasen worden uitgevoerd.

De eerste fase zal worden uitgevoerd bij Hogeschool Saxion, opleiding Social Work. (start januari/februari 2016) Deze opleiding heeft nu meer dan een jaar ervaring met het opleiden volgens het UDL-concept. Het onderzoek zal worden uitgevoerd op drie groepen:

  • Een groep van 20 studenten, vanuit deze groep 10 studenten met een beperking studeren (bijvoorbeeld dyslectici) en 10 studenten zonder beperking
  • Docenten (examinatoren), aantal nog nader te bepalen
  • Examencommissie/Toetscommissie

De precieze invulling hiervan zal nog worden besproken.

De tweede fase van het onderzoek zal worden uitgevoerd bij Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Sociale Opleidingen, Opleiding Social Work. Deze opleiding gaat per september 2016 van start en wordt vormgegeven door het UDL-concept. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.