Menu Zoeken English

Universal Design for Learning

Onderzoek naar toetsing in het hoger beroepsonderwijs
Publicatiedatum: 01 september 2015

Er is veel enthousiasme voor Universal Design for Learning als onderwijsvisie. Dit onderwijsraamwerk gaat uit van het principe dat studiebelemmeringen worden weggenomen door tijdens de ontwikkeling van het onderwijs rekening te houden met de verschillende leerstijlen van studenten. Diversiteit blijkt dus de norm te zijn: de standaardstudent bestaat niet. Echter, momenteel vragen veel mensen zich af of het mogelijk is om ook een diversiteit aan toetsen aan de studenten te bieden. In dit project zoeken de onderzoekers daarom naar een antwoord of diversiteit aan toetsen mogelijk is om zo als student te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een hoogwaardig diploma.

Toon:

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.