Menu Zoeken English

SPRiNG: Sterk Gestart in de Zorg

Startende verpleegkundigen weerbaar maken tegen fysieke en mentale werkbelasting
Publicatiedatum: 01 januari 2015

Kenniscentrum Zorginnovatie voert met een groot aantal zorginstellingen en opleidingen een vierjarig onderzoek uit naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen.

Toon:

Beoogde resultaten

  • Innovatief gevalideerd predictiemodel voor ge├»ndiceerde preventie in de zorg.
  • Inzicht in de fysieke en mentale problemen van verpleegkundigen middels kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
  • Good practices en kant-en-klare applicatie voor vroegsignalering met interventies in het stageonderwijs en het werkveld om uitval te voorkomen.
  • Valorisatie van hbo-kennis in co-creatie met creatieve studenten, de zorginstellingen en de zorgprofessionals in de regio.
  • Verbinding met de wetenschap door middel van twee promotietrajecten.
  • Kennisinput voor de opleidingen master Advanced Nursing Practice, hbo-Verpleegkunde, Human Resource Mangement, en de minor Arbeid en Gezondheid.
  • Expert meetings en een slotsymposium voor het netwerk van zorginstellingen, professionals, opleidingen, docenten, studenten en onderzoekers in zorginnovatie.

Voor de verspreiding van kennis worden expertmeetings en een slotsymposium georganiseerd. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt tot wetenschappelijke publicaties, publicaties in vakbladen, (inter)nationale presentaties. Daarnaast worden zij actief verspreid onder de aangesloten zorginstellingen en opleidingen.

Bij verdere activiteiten van kennisverspreiding worden nadrukkelijk ook andere onderwijsinstellingen, en andere zorgorganisaties betrokken omdat de resultaten ook voor hen van belang zijn. Met de internationale partners uit het netwerk worden de mogelijkheden verkend voor internationale parallel studies.

Publicaties en producten

  • Zorg voor zorgenden
    Artikel van Pallium waar Drs. Ellen Bakker aan heeft meegeschreven, 22 november 2019

In de media

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen