Menu Zoeken English

SPRiNG: Sterk Gestart in de Zorg

Startende verpleegkundigen weerbaar maken tegen fysieke en mentale werkbelasting
Publicatiedatum: 01 januari 2015

Kenniscentrum Zorginnovatie start samen met een groot aantal zorginstellingen en opleidingen een vierjarig onderzoek naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen.

Toon:

Introductie

Circa 45% van alle verpleegkundigen en verzorgenden valt uit tijdens de opleiding. Van de afgestudeerden is circa 14% twee jaar na afstuderen niet meer werkzaam in de zorg. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognoses van SEOR onder personeel in zorg en welzijn.

Probleemstelling

Studenten hbo-Verpleegkunde en beginnende verpleegkundigen kampen regelmatig met een hoge fysieke en mentale werkbelasting binnen hun stage en/of beroep, waardoor klachten in de nek, schouder en rug, vermoeidheids-, stress- en burn-outklachten ontstaan. Deze klachten kunnen vervolgens tot productiviteitsverlies op de stage of het werk, ziekteverzuim of zelfs uitval uit de zorg leiden. Deze uitval en productiviteitsverlies vormen een groot probleem in de zorg. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de toekomst te kunnen waarborgen is implementatie van effectieve preventieve interventies noodzakelijk.

Als oplossing voor dit maatschappelijke probleem is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Erasmus MCVUmcNIVELAlbeda CollegeROC Zadkine en 23 zorginstellingen opgezet. In dit samenwerkingsverband buigen onderzoekers, docenten en groepen studenten van het Instituut voor Gezondheidszorg (Hogeschool Rotterdam) zich over onbekende determinanten, kansrijke interventies en procesvragen met als doel hier een oplossing voor te vinden.

Projectbeschrijving

Het primaire doel van het project Sterk gestart in de Zorg (the Resilient Nursing Study) is het meten en monitoren van de belangrijkste factoren van uitval door fysieke en mentale arbeidsbelasting van studenten hbo-Verpleegkunde tijdens hun stage en opleiding, en als beginnend verpleegkundige in het eerste jaar van hun loopbaan. Zo kunnen er gericht preventieve interventies ingezet worden. Daarnaast zal het onderzoek zich richten op beschermende factoren voor uitval. Deze kennis levert interventies op ter bevordering van een gezonde werkstijl, die kunnen worden uitgetest in het onderwijs. Tot slot zullen de effecten van de ingezette interventies worden onderzocht.

In het onderzoek zullen drie cohorten van 250 hbo-Verpleegkunde studenten gedurende 2,5 jaar gevolgd worden. Dit zal een instrument opleveren dat dreigende fysieke en mentale overbelasting van beginnende verpleegkundigen vroegtijdig herkent. Zo kunnen preventieve interventies op tijd worden ingezet ter voorkoming van psychische en/of lichamelijke klachten, stoppen met de opleiding of het verlaten van het verpleegkundig beroep.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.