Ga direct naar de content

Sterk gestart in de Zorg

Startende verpleegkundigen weerbaar maken tegen fysieke en mentale werkbelasting
Publicatiedatum: 01 januari 2015

Circa 45% van alle verpleegkundigen en verzorgenden valt uit tijdens de opleiding. Van de afgestudeerden is circa 14% twee jaar na afstuderen niet meer werkzaam in de zorg. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognoses van SEOR onder personeel in zorg en welzijn. Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam start samen met een groot aantal zorginstellingen en opleidingen een vierjarig onderzoek naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen. Hierbij zullen drie cohorten van 250 hbo-Verpleegkunde studenten gedurende 2,5 jaar gevolgd worden. Dit zal een instrument opleveren dat dreigende fysieke en mentale overbelasting van beginnende verpleegkundigen vroegtijdig herkent. Zo kunnen preventieve interventies op tijd worden ingezet ter voorkoming van psychische en/of lichamelijke klachten, stoppen met de opleiding of het verlaten van het verpleegkundig beroep.

Toon:
Beoogde resultaten
  • Innovatief gevalideerd predictiemodel voor ge├»ndiceerde preventie in de zorg.
  • Inzicht in de fysieke en mentale problemen van verpleegkundigen middels kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
  • Good practices en kant-en-klare applicatie voor vroegsignalering met interventies in het stageonderwijs en het werkveld om uitval te voorkomen.
  • Valorisatie van hbo-kennis in co-creatie met creatieve studenten, de zorginstellingen en de zorgprofessionals in de regio.
  • Verbinding met de wetenschap door middel van twee promotietrajecten.
  • Kennisinput voor de opleidingen master Advanced Nursing Practice, hbo-Verpleegkunde, Human Resource Mangement, en de minor Arbeid en Gezondheid.
  • Expert meetings en een slotsymposium voor het netwerk van zorginstellingen, professionals, opleidingen, docenten, studenten en onderzoekers in zorginnovatie.

Voor de verspreiding van kennis worden expertmeetings en een slotsymposium georganiseerd. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt tot wetenschappelijke publicaties, publicaties in vakbladen, (inter)nationale presentaties. Daarnaast worden zij actief verspreid onder de aangesloten zorginstellingen en opleidingen.

Bij verdere activiteiten van kennisverspreiding worden nadrukkelijk ook andere onderwijsinstellingen, en andere zorgorganisaties betrokken omdat de resultaten ook voor hen van belang zijn. Met de internationale partners uit het netwerk zullen de mogelijkheden verkend worden voor internationale parallel studies.

In de media

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.