Menu Zoeken English

Samen optrekken

Betekenisvolle relaties in de intramurale langdurige zorg faciliteren

Zorgorganisaties Florence en Laurens willen in het kader van persoonsgerichte zorg, naasten meer betrekken vanuit betekenisvolle relaties. We onderzoeken hoe samen optrekken vanuit een betekenisvolle relatie van bewoners, naasten en medewerkers in de intramurale langdurige zorg vanzelfsprekend kan worden.

Toon:

Samenwerkingspartners

Clienten, zorg- en behandelprofessionals, managers en beleidsmedewerkers van Laurens, Florence, Mantelzorg NL en Vilans. Ina Mouris, van Mouris Projectenbureau is onderzoeksleider op de locaties.

Financiering

Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw, programma Langdurige zorg en ondersteuning. Daarnaast dragen Hogeschool Rotterdam, Florence en Laurens zelf bij door extra inzet van mensen en middelen.

Looptijd

December 2020 – december 2023

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen