Menu English

Samen optrekken

Betekenisvolle relaties in de intramurale langdurige zorg faciliteren

Zorgorganisaties Florence en Laurens willen in het kader van persoonsgerichte zorg, naasten meer betrekken vanuit betekenisvolle relaties. We onderzoeken hoe samen optrekken vanuit een betekenisvolle relatie van bewoners, naasten en medewerkers in de intramurale langdurige zorg vanzelfsprekend kan worden.

Toon:

Introductie

Mensen met ernstige chronische aandoeningen wonen steeds langer thuis, ook als ze veel zorg nodig hebben. Als een persoon naar een verpleeghuis gaat neemt dat bij naasten zorg uit handen. Daar komen voor naasten vaak nieuwe zorgen voor terug. Hoe zij betrokken kunnen blijven bij het welzijn van en de zorg voor bijvoorbeeld hun partner, vader of moeder, hoe ze een betekenisvolle relatie kunnen onderhouden en met (zorg)medewerkers kunnen opbouwen, blijft onderbelicht. Bij betekenisvolle relaties is sprake van dialoog, van samen optrekken, wederkerigheid en oog voor elkaars waarden, kwaliteiten en belangen. Momenteel is dat in de zorg vaak afhankelijk van personen en situaties en niet geborgd. 

Projectbeschrijving

In de intramurale langdurige zorg bestaat de wens om de zorg meer persoonsgericht te maken. Een van de elementen daarvan is het betrekken van naasten. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van kennis, inzichten en materialen om het samenspel tussen de (systeem)wereld van de professionele zorg en de (leef)wereld van bewoners en naasten te bevorderen. Toch is samen optrekken nog geen gemeengoed. De kwaliteit van de relatie is veelal afhankelijk van personen en situaties, dus van toeval en niet geborgd. Als de relatie niet goed is, bestaat risico op miscommunicatie, irritatie en problemen, zeker wanneer naasten en/of medewerkers zich niet gewaardeerd voelen of te maken krijgen met onredelijk, dominant, agressief of ander grenzeloos gedrag. Dit doet voor iedereen afbreuk aan de (ervaren) kwaliteit van wonen, zorg en leven.

Samen optrekken in de intramurale (ouderen-)zorg wordt door veel factoren beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan gewoonten en cultuur in organisaties, snelle wisselingen in zorgbehoeften van bewoners, tekort aan en wisselingen in personeel, verschil in motivaties, wensen en gebruiken van naasten en de verschillende posities en verantwoordelijkheden van medewerkers, vrijwilligers en naasten. Juist daarom is het belangrijk te werken aan goede relaties.

Verbinding met onderwijs

Vanaf het begin zijn studenten betrokken bij dit project. In hun afstudeeropdracht doen ze literatuuronderzoek naar interventies en methoden om naasten te betrekken, betekenisvolle relaties te bevorderen en belemmerende en bevorderende organisatie-factoren. Studenten die werken of stage lopen in de locaties waar het onderzoek zal gaan plaatsvinden kunnen vanuit die rol bij het onderzoek betrokken worden. Dat geldt niet alleen voor studenten in de zorg, maar ook voor studenten van paramedische opleidingen, social work, facilitaire dienstverlening of management. De kennis en inzichten die het project oplevert vloeit weer terug in het onderwijs, onder andere door het ontwikkelen van educatieve materialen. Daarnaast is er ruimte voor een of twee docentonderzoekers om aan dit project te werken.

Onderzoekers

aangesloten bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen