Menu Zoeken English

Review Arbeidsparticipatie Chronisch Zieken

Onderdeel van onderzoeksprogramma SPIL
Publicatiedatum: 01 januari 2007

Er wordt een systematisch literatuuronderzoek gedaan met als centrale vraag welke interventies effectief zijn gebleken om de arbeidsparticipatie te bevorderen van mensen met een chronische (lichamelijke) aandoening. Hiervoor wordt nagegaan welke interventies worden aangeboden en wat er bekend is over de effectiviteit van deze interventies.

Toon:

Voor de review is literatuurresearch gedaan in professionele elektronische databases, zoals Medline, Cinahl, Embase en PsycInfo. Er zijn 20 studies geselecteerd die aan de inclusiecriteria voldoen. De gegevens uit deze studies worden geanalyseerd en verwerkt in een gestructureerde samenvatting, waarin onder andere de kenmerken van de deelnemers, de interventie, uitkomstmaten en resultaten van de interventie met betrekking tot arbeidsparticipatie worden beschreven.

Momenteel vindt de analyse van de resultaten plaats, de resultaten zullen gepubliceerd worden in een wetenschappelijk artikel.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen