Ga direct naar de content

Participeren met Hiv

Van school tot in arbeid
Publicatiedatum: 01 januari 2013

Wereldwijd leven naar schatting 36 miljoen mensen met hiv. Het aantal nieuw gediagnosticeerde mensen met een hiv-infectie neemt nog steeds toe, ook in Nederland. Op dit moment zijn er naar schatting 23.000 geregistreerde patiënten, met jaarlijks zo’n 1000 nieuwe diagnoses.

Toon:

Met dit project zullen diepte-inzichten worden verkregen over participatie(problemen) van mensen met hiv op verschillende leeftijden. Er zal specifiek worden ingezoomd op verschillende groepen die door de hiv-behandelaren worden aangedragen wegens problemen of vragen op het gebied van participatie. Bij de kinderen zal vooral gekeken worden naar de schoolparticipatie, bij volwassenen naar arbeidsparticipatie. De dataverzameling zal plaatsvinden middels vragenlijstonderzoek en interviews. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.