Ga direct naar de content

Participeren met Autismespectrumstoornis

Onderdeel van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen!
Publicatiedatum: 01 januari 2014

Dit onderzoeksproject richt zich op de arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongvolwassenen en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Toon:

Kenniscentrum Zorginnovatie levert in dit project een bijdrage aan de ontwikkeling van een webbased gids waarin adviezen, ondersteuning en concrete tools op de route naar werk voor (jong)volwassenen met autisme zijn te lezen. Kenmerken die van belang zijn vanuit het perspectief van de jongeren met ASS, hun ouders, de professionals die hen begeleiden en ge├»nteresseerde werkgevers worden daarbij in beeld gebracht. 

De eerste stap die de werkgroep zet is te inventariseren wat er al is aan kennis, netwerken en initiatieven. Maar ook het ontbreken van kennis, netwerken en initiatieven gaan wij analyseren. Die inventarisatie wordt verzameld via Yammer; een microblogging-webdienst. Het streven is om begin 2015 de opzet van de gids en de website concreet te maken. Daarna kunnen taken worden verdeeld en subgroepen worden gevormd. De werkgroep vindt het belangrijk om het perspectief van de participatiemaatschappij en MVO erbij te betrekken. Daarom wordt er contact gelegd met VNO, netwerken van PAS Nederland en Nederlandse Vereniging voor Autisme, werkgevers en het programma Vanuit Autisme Bekeken.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.