Ga direct naar de content

Participeren met Autismespectrumstoornis

Onderdeel van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen!
Publicatiedatum: 01 januari 2014

Dit onderzoeksproject richt zich op de arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongvolwassenen en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Toon:

Werk is voor de meeste mensen van onschatbare waarde voor de invulling van het leven. Als het om de één of andere reden niet lukt om werk te vinden en/of te behouden, dan is hulp geboden om drempels en obstakels te helpen oplossen. In het verleden was het zo dat iemand die niet kon werken een uitkering kreeg en vaak (te) weinig stimulans had om aan het werk te gaan. Tegenwoordig is dat anders, mede door de nieuwe inzichten over de positieve samenhang tussen welbevinden en participatie. Iedereen wordt geacht naar vermogen mee te doen in de maatschappij en de wet- en regelgeving is daar op ingericht. Mensen zelf voelen zich veel beter en vaak is er een positief effect op de gezondheid. Van groot belang is in beeld te krijgen hoe het vinden en behouden van werk het beste gerealiseerd kan worden voor verschillende doelgroepen met elk hun eigen specifieke problematiek en welke ondersteuning daarbij meerwaarde biedt. In dit project wordt dit gedaan voor de doelgroep mensen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.