Ga direct naar de content

Ouder worden met een Chronische Aandoening of Beperking

Gezondheid, zelfmanagement en participatie
Publicatiedatum: 01 juni 2014

In dit project ligt de focus op het ouder worden met een aangeboren of jong verworven beperking of chronische aandoening en de ervaringen met gezondheid, zelfmanagement en participatie van deze groep.

Toon:

Bij de uitwerking en ontwikkeling van (onderzoeks)projecten op dit thema willen we zoveel mogelijk gebruik maken van ervaringen en eerder ontwikkelde tools om zelfmanagement en participatie bij deze groep te bevorderen. We zoeken daarom aansluiting bij andere partijen die activiteiten op dit gebied ontplooien. Een partij waar we al mee samenwerken is de BOSK Vereniging voor mensen met een lichamelijke handicap.

  1. Een internationale literatuurstudie: naar 50-plussers met een aangeboren of jong verworven chronische ziekte of beperking en welke problemen zij ervaren in hun gezondheid en participatie.
  2. Minor/afstudeerprojecten:
    • Focusgroepdiscussie met de doelgroep: resultaten van enquête ´ouder worden met een beperking´ worden teruggekoppeld en een handreiking voor de doelgroep wordt ontwikkeld
    • Interviews met eerstelijnszorgverleners naar hun ervaringen met de doelgroep en problematiek
  3. Ontwikkelen van subsidie aanvraag

Mocht u meer weer willen weten, informatie willen uitwisselen of met ons samenwerken dan nodigen we u van harte uit met ons contact op te nemen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.