Ga direct naar de content

Op Eigen Benen

Onderzoeks- en ontwikkelprojecten rondom jongeren met chronische aandoeningen
Publicatiedatum: 01 januari 2004

Onderzoeks- en ontwikkelprojecten rondom jongeren met chronische aandoeningen in hun voorbereiding op volwassen worden en de transitie naar de volwassenenzorg. De projecten hebben als doel meer inzicht te krijgen in wat jongeren met chronische aandoeningen willen en kunnen ten aanzien van hun zelfstandigheid, en de zorg voor deze groep te verbeteren.

Toon:

De bedoeling is dat jongeren straks stevig op eigen benen kunnen staan én de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Projectbeschrijving

Het eerste kwalitatieve onderzoek Op Eigen Benen ging in 2004 van start. Daarna volgde een tweede groot kwantitatief onderzoek: Op Eigen Benen Verder. Na deze onderzoeksprojecten is in 2008 begonnen met een landelijk implementatieproject, het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! dat doorliep tot 2013. In 2016 liep het project Jong & Op Eigen Benen, waarbij met een jongerenpanel is gewerkt aan een nieuwe website.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.