Ga direct naar de content

Op Eigen Benen

Onderzoeks- en ontwikkelprojecten rondom jongeren met chronische aandoeningen
Publicatiedatum: 01 januari 2004

Onderzoeks- en ontwikkelprojecten rondom jongeren met chronische aandoeningen in hun voorbereiding op volwassen worden en de transitie naar de volwassenenzorg. De projecten hebben als doel meer inzicht te krijgen in wat jongeren met chronische aandoeningen willen en kunnen ten aanzien van hun zelfstandigheid, en de zorg voor deze groep te verbeteren.

Toon:

Jong & Op Eigen Benen

Introductie

Bij de start van het programma Op Eigen Benen is ook de website www.opeigenbenen.nu opgezet. Hierop kunnen jongeren met chronische aandoeningen informatie vinden over verschillende thema’s die te maken hebben met de transitie van kindertijd naar volwassenheid: Ik (eigen regie), Zorg, Relaties, Studie, Werk, Wonen, Vervoer, Vrije tijd, Sport en Ouders. Daarnaast kunnen professionals op de website terecht voor praktische tools die ingezet kunnen worden in de zorg voor jongeren met chronische aandoeningen. Tevens worden er onderzoeksresultaten gepresenteerd.

Projectbeschrijving

In de loop der jaren zijn de informatie op de website en de vormgeving hiervan verouderd. Om na te denken over de vernieuwing van de inhoud en vormgeving van de website is er een panel met jongeren van verschillende leeftijden en met verschillende aandoeningen aangesteld. Doel van de update van de website is dat jongeren en professionals beter en sneller de informatie kunnen vinden die voor hen bedoeld is en die hen aanspreekt.

Er zijn twee andere platformen voor jongeren met een chronische aandoening in Nederland, namelijk All of Me en Hoezo Anders. Zij richten zich op andere aspecten van de transitie. Daarom is besloten de samenwerking met hen op te zoeken om elkaar te versterken en jongeren nog beter te kunnen helpen.

Het jongerenpanel bestaat uit negen leden. Dit zijn allemaal jongeren tussen de 14 en 25 jaar met een chronische aandoening, die zich dus vlak voor, in of net uit de transitiefase bevinden. Vanuit hun persoonlijke ervaringen met het leven met een chronische aandoening, kijken zij kritisch naar de informatie die op de website wordt gepresenteerd en geven zij aanbevelingen voor verbeteringen. Daarnaast doen zij suggesties voor nieuwe onderwerpen en denken zij mee over de vormgeving van de website.

Om mee te gaan met de stijl van de nieuwe website, is het logo ook aangepast. 

Resultaten

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan alle nieuwe teksten en is een webbouwer bezig met een nieuwe lay-out.

De leiding van het jongerenpanel was in handen van een communicatiemedewerker en een student-assistent van Kenniscentrum Zorginnovatie. In acht bijeenkomsten zijn de teksten van de tien thema's herzien. Ook is er een brainstorm geweest over onder andere de lay-out, aanspreekvormen en de promotie van de nieuwe website. De panelleden hebben nieuwe teksten geschreven, waar de twee medewerkers weer feedback op hebben gegeven.

Uiteindelijk resulteerde dit in nieuwe, informatieve teksten die aansprekend zijn voor de doelgroep. Daarnaast is er een splitsing gekomen tussen informatie voor jongeren en informatie voor professionals in de zorg. Deze splitsing wordt op de homepage van de nieuwe website zeer duidelijk aangegeven. De tien thema's worden ondergebracht bij Jongeren, terwijl de professionals meer kunnen lezen over onderzoeksprojecten, publicaties en de toolkits. 

De communicatiemedewerker was de contactpersoon tussen de websitebouwer en het projectteam van Op Eigen Benen. Er is regelmatig feedback gegeven op elkaars werk waarna weer verder gebouwd kon worden. Ook de panelleden zijn betrokken bij dit proces.

De student-assistent is daarnaast bezig geweest om de twee toolkits aan te passen. De teksten zijn herschreven en de manier van presenteren is aangepast.

Naast de twee leiders van het panel bestond het projectteam uit lector AnneLoes van Staa en onderzoeker Jane Sattoe. 

Verwachte resultaten

De website wordt naar verwachting in februari 2017 gelanceerd, tijdens een bijeenkomst van het project Betere Transitie bij Diabetes. Dit is het nieuwste project dat valt onder het programma Op Eigen Benen en richt zich ook op jongeren in de transitiefase, specifiek op jongeren met diabetes. 

De website moet herkenbaar zijn voor jongeren met een chronische aandoening, modern maar toch met herkenningspunten naar de oude huisstijl.

Projectfeiten

Alle feiten overzichtelijk op een rij

Samenwerking

Hoezo Anders, All of Me, iClarity

Financiering

Fonds NutsOhra

   

Looptijd

2016 - 2017

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.