Ga direct naar de content

Op Eigen Benen

Onderzoeks- en ontwikkelprojecten rondom jongeren met chronische aandoeningen
Publicatiedatum: 01 januari 2004

Op Eigen Benen is de verzamelnaam voor onderzoeks- en ontwikkelprojecten rondom jongeren met chronische aandoeningen in hun voorbereiding op volwassen worden en de transitie (=overgang) naar de volwassenenzorg. Door deze projecten willen we niet alleen meer inzicht krijgen in wat jongeren met chronische aandoeningen willen en kunnen ten aanzien van hun zelfstandigheid, maar we willen de zorg voor deze groep ook daadwerkelijk verbeteren.

Toon:
Introductie

Het onderzoek ‘Op Eigen Benen – Verder’ bouwde voort op het onderzoek Op Eigen Benen. Beide onderzoeken brengen het perspectief van jongeren met chronische aandoeningen op de zorgverlening en hun ontwikkeling naar zelfstandigheid in de zorg in kaart. Kinderen en jongeren zijn de voornaamste gebruikers van zorg, maar lijken in het zorgproces amper betrokken te worden. In klanttevredenheid onderzoeken van het ziekenhuis wordt er vooral aandacht geschonken aan de ouders van deze jongeren. Uit de literatuur blijkt dat ouders en jongeren van mening kunnen verschillen over de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.

Dit onderzoek is tot stand gekomen door samenwerking tussen Kenniscentrum Zorginnovatie, het Erasmus MC- Sophia en het Erasmus Universiteit- iBMG (instituut Beleid en Management Gezondheidszorg). Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met marktonderzoeksbureau Team Vier.

Projectbeschrijving

In dit onderzoek is de mening van jongeren in kaart gebracht met behulp van een internetenquête. Met behulp van een spiegelenquête (dat wil zeggen dat zij precies dezelfde vragen over hun kind hebben beantwoord) zijn ook de meningen van ouders in kaart gebracht. De belangrijkste onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn: Algemene achtergrondvragen, vragen over de aandoening en de beleving daarvan, kwaliteit van leven en impact van de aandoening op het leven en welzijn van de jongere. Preferenties voor zorg in de transitiefase & competenties voor (zelf)zorg en zelfmanagement.

Het project is vervolgd met het ‘Actie- en implementatie programma 'Op Eigen Benen Vooruit!’ waarin praktische verbetering van de zorgverlening aan jongeren met een chronische aandoening in Nederland wordt nagestreefd.

Resultaten

In totaal hebben 1039 jongeren en 779 ouders de uitvoerige internetenquête ingevuld. In 593 gevallen ontvingen we van zowel jongere als ouders een ingevuld enquêteformulier. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een onderzoeksrapport en het publieksboek ‘Op Eigen Benen Verder. Jongeren met chronische aandoeningen op weg naar zelfstandigheid in de zorg’. In het boek worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen en tips gedaan voor zorgverleners, ouders en jongeren.

Het project is vervolgd met het actie- en implementatie programma 'Op Eigen Benen Vooruit!’ waarin praktische verbetering van de zorgverlening aan jongeren met een chronische aandoening in Nederland wordt nagestreefd.

Projectfeiten

De feiten overzichtelijk op een rij

Financiering 

Het onderzoek is gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Looptijd project

2006 - 2008

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.