Ga direct naar de content

NURSE-CC: Zelfmanagement en Verpleegkundigen

Nursing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care
Publicatiedatum: 01 juni 2011

Verpleegkundigen zijn bij uitstek toegerust om mensen met chronische aandoeningen te ondersteunen bij het dagelijks leven met ziekte, ook wel het bevorderen van zelfmanagement genoemd. Hierbij staat gezamenlijke besluitvorming en eigen regie van patiënten centraal.

Toon:
Eerste onderzoekslijn

In de eerste onderzoekslijn - die zich richt op de effectiviteit van verpleegkundige interventies op het gebied van zelfmanagementondersteuning - zijn focusgroepen, interviews met verpleegkundigen en literatuurstudies uitgevoerd. Nu breekt de tijd aan van het ontwikkelen en invoeren van nieuwe interventies in de verschillende proeftuinen. De inventarisatie voor het evaluatiekader voor deze interventies is bijna afgerond. De samenwerking met allerlei afdelingen in Erasmus MC zal zich de komende tijd gaan uitbreiden en verdiepen.

Tweede onderzoekslijn

In de tweede onderzoekslijn is de Q-studie afgerond en zijn de benodigde competenties voor verpleegkundigen concreet uitgewerkt. Samen met collega’s van de Universiteit Gent hebben we een gevalideerde vragenlijst ontwikkeld: de Self-Efficacy and Performance in Self-mangement Support (SEPSS). Deze vragenlijst meet wat verpleegkundigen zelf denken te kunnen en wat ze in de praktijk doen aan zelfmanagementondersteuning. Als u interesse heeft om deze vragenlijst in uw eigen instelling uit te zetten, neem dan contact op met Susanne van Hooft.

We hebben onderzocht hoe verpleegkundigen in de praktijk het zelfmanagement van patiënten ondersteunen: met de eerder genoemde vragenlijst en observaties. Momenteel gaan we verschillende hbo-V opleidingen in het land langs met de curriculumscan. Daarin werken we samen met collega’s van het landelijk overleg rond Bachelor Nursing 2020, met de V&VN, maar ook over de grens met Universiteit Gent.

Publicaties
Nieuwsbrieven

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.