Menu Zoeken English

Informatiebehoeften Arbeidsparticipatie

Onderzoek onder mensen met een arbeidsbeperking en hun (potentiële) werkgevers
Publicatiedatum: 01 september 2016

Welke kennis- en informatiebehoeften over het werken met een chronische aandoening bestaan onder werknemers met een arbeidsbeperking en de werkgevers, die hen in dienst hebben of willen aanstellen?

Toon:

Introductie

Er wordt onderzocht welke vragen er leven bij werkenden en/of werkzoekenden met een chronische aandoening over het gaan werken, het blijven werken of de terugkeer naar werk na een periode van ziekteverzuim. Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren voor duurzame arbeidsparticipatie van deze groep?

Aanleiding

De aanleiding van het onderzoek is de veronderstelling, dat er zowel aan de kant van werkgever als werknemer met een chronische aandoening behoefte bestaat aan kennis en informatie om het gesprek over (verdere) duurzame inzetbaarheid goed te kunnen voeren. Bijvoorbeeld informatie over arbeidsmogelijkheden bij bepaalde aandoeningen of symptomen, veel voorkomende beperkingen en mogelijke oplossingen in de werkomgeving (zoals werkplek- of werktaak-aanpassingen) en professionele ondersteuning bij re-integratie. Hierbij is het van belang om te weten waar werkgevers of werknemers met een chronische aandoening tegenaan lopen en hoe bepaalde kennis kan helpen om de geconstateerde problemen aan te pakken.

Doelstelling

Het doel is dat voor iemand met een chronische aandoening het aan het werk komen of aan het werk blijven met minder problemen gepaard zou kunnen gaan, wanneer de juiste kennis aanwezig is. Bijvoorbeeld in het overleg van deze werknemer met een bedrijfsarts of arbo-professional of met de leidinggevende, HRM-functionaris of werkgever. 

Focusgroepen

Om de kennis- en informatiebehoefte te inventariseren worden 5 focusgroepen-bijeenkomsten gehouden. Twee gericht op werkgevers en HRM-professionals, twee op werknemers met een chronische aandoening en één op ZZP-ers met een chronische aandoening. Daarnaast wordt ook een online focusgroep met werknemers met een chronische aandoening georganiseerd en wordt een aantal gesprekken gevoerd met mensen die professioneel veel met dit onderwerp bezig zijn.

 

Ontwikkeling factsheets

De kennis- en informatiebehoefte die naar voren komt, wordt uitgewerkt in zoekvragen voor wetenschappelijke databases. De selectie van literatuur die hierop naar voren komt, wordt vertaald naar begrijpelijke factsheets, die in de publiek toegankelijke digitale bibliotheek van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) worden ondergebracht.

Op dit moment is de bibliotheek gevuld met informatie die tegemoet komt aan de kennis- en informatiebehoeften van arbeidsdeskundigen. In de inventarisatie wordt ook meegenomen welke aanpassingen aan de structuur en inhoud van de huidige bibliotheek nodig zijn om het nut en het gebruik door de nieuwe doelgroepen te optimaliseren.  

Verbinding met het onderwijs

Twee docent-onderzoekers voeren dit project uit, één van Human Resource Management (HRM) en één van Ergotherapie. Negen studenten van de minor Arbeid en Gezondheid voeren enkele aan dit onderzoek gekoppelde projecten uit, waarbij interviews met HRM-professionals, leidinggevenden en werknemers met een chronische aandoening worden gehouden.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.