Menu Zoeken English

Epilepsie Groei-wijzer

Ontwikkelen, testen, implementeren en evalueren
Publicatiedatum: 01 januari 2014

De overgang van jeugd naar volwassenheid brengt veel veranderingen met zich mee, zowel op lichamelijk, psychisch als sociaal gebied. Bij jongeren met epilepsie verloopt deze overgang vaak moeilijker dan bij jongeren zonder epilepsie. Voor deze lastige periode is de Epilepsie Groei-wijzer ontwikkeld. Dit planningsinstrument leert jongeren zelfstandig te worden.

Toon:

Introductie

De Groei-wijzer wordt al gebruikt door jongeren met een lichamelijke beperking en hun ouders. De Groei-wijzer bestaat uit een lijst met activiteiten en vaardigheden die jongeren en hun ouders helpen ontdekken hoe de jongeren zelfstandig kunnen worden. Vanwege positieve reacties op de Groei-wijzer is besloten om deze verder te ontwikkelen voor jongeren met epilepsie.

Projectbeschrijving

Met de 'Epilepsie Groei-wijzer’ is er een planningsinstrument beschikbaar gekomen dat sociale participatie en zelfstandigheid, transitievoorbereiding en een gezonde ontwikkeling bij jongeren stimuleert. Kenniscentrum Zorginnovatie en het Academisch Centrum voor Epileptologie (Kempenhaeghe) verwachten dat het gebruik van de Epilepsie Groei-wijzer tot meer zelfstandigheid van jongeren met epilepsie en een betere deelname in de maatschappij kan leiden. Want het geeft ouders inzicht in de behoeften van hun kind om zelfstandig te worden. Bovendien worden zorgverleners zich meer bewust van de zaken waar de jongeren tegenaan lopen.

In dit project is nauw samengewerkt met professionele epilepsie-experts, maar ook met jongeren en ouders van de Epilepsievereniging. Samen werken zij toe naar een Epilepsie Groei-wijzer die voor alle jongeren met epilepsie bruikbaar is. Daarom zijn er twee versies gemaakt: een versie voor jongeren zonder een verstandelijke beperking, en een versie voor jongeren met een verstandelijke beperking. Voor deze laatste groep is het bereiken van volledige zelfstandigheid immers niet (volledig) haalbaar.

Onderzoek

Het project bestaat uit drie fasen. In de eerste fase staat aanpassing van alle domeinen van de bestaande Groei-wijzer aan de doelgroep van kinderen / jongeren met epilepsie centraal. Vervolgens wordt in de tweede fase de bruikbaarheid van de nieuwe methodiek in de praktijk van de epilepsiezorg getest. Uiteindelijk zullen beide versies van het nieuwe instrument breed worden verspreid in de Nederlandse epilepsiezorg.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.