Menu Zoeken English

De begrijpelijkheid van mondelinge en schriftelijke geneesmiddelinformatie

Etiketteksten op geneesmiddelen en de Gepersonaliseerde geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP).

Begrijpelijke mondelinge en schriftelijke informatie is van belang voor adequaat geneesmiddelgebruik. Maar deze geneesmiddelinformatie is niet altijd begrijpelijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het doel van dit promotieonderzoek is om de begrijpelijkheid van mondelinge en schriftelijke geneesmiddelinformatie in apotheken en de spreekkamer te onderzoeken en te verbeteren.

Over het project

Projectbeschrijving

Dit promotieonderzoek richt zich op de begrijpelijkheid van mondelinge en schriftelijke geneesmiddelinformatie voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. In vijf deelstudies wordt gekeken naar (1) de communicatie over de medicatie tussen verpleegkundigen en patiënten met hartfalen; (2) de begrijpelijkheid van de formulering van etiketteksten met behulp van een systematische literatuurstudie; (3) de interpretatie van de huidige etiketteksten; (4) de interpretatie van de verbeterde etiketteksten en (5) de interpretatie van de gepersonaliseerde bijsluiter. De verbeterde etiketteksten worden geïmplementeerd in de nationale geneesmiddeldatabases, waardoor ze direct beschikbaar worden voor patiënten en zorgverleners. De verbeterde etiketteksten worden ruim twee jaar na de implementatie geëvalueerd.

(Beoogde) resultaten

Samenwerkingen

Het promotieonderzoek draagt op verschillende manieren bij aan het onderwijs. De bevindingen kunnen, als het gaat om begrijpelijke schriftelijke én mondelinge communicatie met patiënten, direct geïmplementeerd worden in het onderwijs. In het onderwijs kan er meer aandacht besteed worden aan communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, vooral in de Rotterdamse zorgcontext met superdiversiteit. Studenten worden zich bewust van hun rol als verpleegkundige en de communicatie rondom de geneesmiddelinstructies. Het promotieonderzoek is een uitgelezen kans voor de ontwikkeling van de onderzoeksvaardigheden. De vaardigheden die ontwikkeld worden, zijn direct te implementeren in het dagelijkse onderwijs en zullen ook binnen de vakgroepen (team van collega’s voor een cursus) gedeeld worden. Het onderzoek kan collega’s en studenten ook inspireren: het is een voorbeeld van een praktijkonderzoek dat op korte termijn tot verbetering in de praktijk heeft geleid. 

Samenwerkingspartners

Er wordt samengewerkt met collega Anne Geert van Driel. Daarnaast wordt ik ingebed in de bestaande onderzoeksgroep van lector AnneLoes van Staa binnen Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast wordt er samengewerkt met experts vanuit verschillende organisaties, zoals Stichting Health Base, Nivel, Universiteit Utrecht, Universiteit Groningen en Universiteit Maastricht.

Projectfeiten2021 - 2026


    NWO-Promotiebeurs   


Lectoraat Tranisities in Zorg


Zelfmanagement 

Actueel

Onderzoek updates & highlights

Het project is een voorbeeld van een praktijkonderzoek dat op korte termijn tot verbetering in de praktijk kan leiden

Ekram Maghroudi Docent-onderzoeker

Medewerkers

betrokken bij dit project

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen