Menu Zoeken English

Co-Live

Onderzoek naar ervaringen van nabestaanden en zorgverleners met de zorg in de laatste levensfase tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft de zorg onder grote druk gezet. Dat geldt in het bijzonder voor zorg in de laatste levensfase. Mensen moeten op afstand afscheid nemen van iemand die hen lief is. Ook voor zorgverleners is deze situatie ingewikkeld. Wat de gevolgen hiervan zijn voor betrokkenen weten we niet. Door nu vast te leggen wat er gebeurt kunnen we lessen trekken voor de toekomst.

Toon:

Projectbeschrijving

Vanaf het begin van de Coronacrisis werd duidelijk dat de omstandigheden waaronder mensen overlijden en afscheid moeten nemen tegengesteld zijn aan de maatschappelijke opvattingen over een goed sterfbed. Juist bij overlijden zijn nabijheid, een knuffel, een hand vasthouden en samen de laatste zorg verlenen belangrijk. De maatregelen van 'social distancing' hebben tot gevolg dat ook in de stervensfase afstand gehouden moet worden; hooguit 1 of 2 naasten zijn aanwezig en in geval van Corona ingepakt in beschermende kleding. Voor zorgverleners zijn de werkomstandigheden lichamelijk en psychisch zwaar. Het is bekend dat dergelijke omstandigheden voor nabestaanden en zorgverleners verhoogd risico op klachten met zich meebrengen. Door te leren wat de gevolgen zijn van de huidige aanpak kunnen in de toekomst eventuele negatieve gevolgen worden beperkt.

In opdracht van Stichting PALZON is een landelijke projectgroep opgericht onder leiding van professor Dr. Agnes van der Heide, hoogleraar Beslissingen en Zorg rond het Levenseinde aan het Erasmus MC. In deze projectgroep werken onderzoekers uit Rotterdam, Amsterdam en Utrecht met elkaar aan onderzoek naar de ervaringen van nabestaanden en zorgverleners met levenseindezorg tijdens de pandemie. Het betreft niet alleen mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het virus, maar ook door andere doodsoorzaken. Ook voor hen gelden de afstandsmaatregelen. Middels een open online vragenlijst kunnen nabestaanden en zorgverleners, zoals verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten en vrijwilligers, hun ervaringen delen. Wanneer deelnemers toestemming geven kunnen ze worden uitgenodigd voor een aanvullend interview en krijgen ze een vervolgvragenlijst, die mede op basis van de interviews wordt opgesteld.

Verbinding met het onderwijs

Bij dit onderzoek zijn momenteel geen studenten betrokken. Voor de minor arbeid en gezondheid wordt een minorproject opgesteld om de ervaringen en gevolgen voor uitvaartondernemers in kaart te brengen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen