Ga direct naar de content

Betere Transitie bij Diabetes

Betere transitie in zorg voor jongeren met diabetes
Publicatiedatum: 01 februari 2016

Voor jongeren met diabetes is het een grote uitdaging om een goed leven te combineren met een goede diabetesregulatie. Om deze jongeren een optimale ondersteuning te bieden is Kenniscentrum Zorginnovatie gestart met dit project.

Toon:

Betere transitie bij diabetes is onderdeel van het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen.

Aanleiding

Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouders en zorgverleners is dit een lastige periode. Zij moeten de regie over de behandeling overdragen naar de jongere en zorgen voor een soepele transitie naar de internist. Uit diverse internationale studies blijkt dat een aanzienlijk aantal jongeren voor bepaalde tijd uit beeld verdwijnt van de specialistische diabeteszorg.

Er is de laatste jaren veel kennis beschikbaar gekomen over wat de risico’s zijn van een slecht georganiseerde transitie in zorg bij DM1 en over de principes van goede transitiezorg. De praktijk blijft hierbij achter.
De NDF Zorgstandaard beschrijft de norm voor goede diabeteszorg. In de standaard wordt aandacht besteed aan wat jongeren doormaken als ze overstappen van de kinder- naar volwassenenzorg. Er wordt benadrukt dat speciale aandacht voor deze transitiefase nodig is en dat er structurele afstemming moet plaatsvinden tussen kinder- en volwassenenzorg inclusief eventueel gezamenlijke behandeling.

Toch is het onduidelijk hoeveel diabeteszorgteams in Nederland daadwerkelijk structurele afstemming en samenwerking tussen de kinder- en volwassenenzorg hebben georganiseerd. Ook is onbekend welke ervaringen jongeren en ouders met de transitiezorg hebben en welke vormen van transitiezorg voor de beste uitkomsten zorgen.

Doelstelling

De overkoepelende doelstelling van het project is het opstellen en uitvoeren van een verbeterprogramma in de Nederlandse diabeteszorg, zodat evidence-based werkwijzen in de transitiezorg zoveel mogelijk geïmplementeerd worden en jongeren met DM1 de optimale ondersteuning krijgen in de transitiefase. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.