Ga direct naar de content

Betere transitie bij diabetes

Betere transitie in zorg voor jongeren met diabetes
Publicatiedatum: 01 februari 2016

Voor jongeren met diabetes is het een grote uitdaging om een goed leven te combineren met een goede diabetesregulatie. Om deze jongeren een optimale ondersteuning te bieden is Kenniscentrum Zorginnovatie gestart met dit project.

Toon:

De overkoepelende doelstelling van het project is het opstellen en uitvoeren van een verbeterprogramma in de Nederlandse diabeteszorg, zodat evidence-based werkwijzen in de transitiezorg zoveel mogelijk geïmplementeerd worden en jongeren met DM1 de optimale ondersteuning krijgen in de transitiefase. Het project bestaat uit drie delen. Een quick scan moet stand van zaken ten aanzien van transitie in de Nederlandse diabetestransitiezorg in kaart brengen. Ziekenhuizen met transitiepoli worden met elkaar en met ziekenhuizen zonder transitiepoli vergeleken.
Hierop volgt de proces- en uitkomstenevaluatie: vergelijking van 10 bestaande transitiepoli’s met de ‘standaardzorg’ in 10 andere diabetesteams.

Tot slot worden de ‘good practices’ die uit het onderzoek zijn gekomen verspreid en direct geïmplementeerd. Teams met ruime ervaring met (interventies uit de) transitiezorg coachen collega’s uit teams met minder ervaring. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan in het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! en van de Transitie Toolkit. De teams worden ondersteund door een landelijk team van deskundigen. Een groep jongeren met diabetes zal de diabeteszorg in de praktijk bezoeken en haar bevindingen meenemen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.