Ga direct naar de content

Voor-Traject

Ontwikkelen van een interventie om de schoolparticipatie te ondersteunen
Publicatiedatum: 01 januari 2011

De zelfstandigheidontwikkeling en schoolparticipatie van jongvolwassenen met chronische aandoeningen loopt achter in vergelijking met leeftijdsgenoten. Vooral de stap van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar het middelbaar beroepsonderwijs is groot (mbo) doordat voorzieningen in het speciaal onderwijs wegvallen in het reguliere beroepsonderwijs.

Toon:

Daarom wordt in dit project de ervaringen met en de behoefte aan ondersteuning bij de (voorbereiding) op de transitie van vso naar middelbaar beroepsonderwijs in kaart gebracht.

Jongvolwassenen met een chronische aandoening die recent de overstap hebben gemaakt van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) worden geïnterviewd. Door middel van deze interviews worden ervaringen met de transitie van het vso naar het mbo in kaart gebracht. Vervolgens worden er focusgroepen gehouden met ouders, leerlingen en professionals op het vso. Want welke ervaringen hebben zij met de voorbereiding op de transitie naar het mbo? Wat zijn hun zorgen? Waar lopen ze tegenaan?

Deze inzichten worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling van een interventie om de schoolparticipatie van jongeren met een chronische aandoening te ondersteunen. 

Projectbeschrijving

Het project vindt plaats in twee contexten:

In beide contexten zijn focusgroepgesprekken gevoerd om de ervaringen met en de behoeften aan ondersteuning bij de (voorbereiding) op de transitie vso naar middelbaar beroepsonderwijs van jongeren met chronische aandoeningen in kaart te brengen. Bij oud-leerlingen in de context cluster 3 onderwijs zijn tevens semigestructureerde interviews afgenomen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.