Ga direct naar de content

Transitiewijzer voor autismespectrumstoornissen

Onderdeel van de Academische Werkplaats autisme Samen Doen!
Publicatiedatum: 01 januari 2014

Psychiatrische stoornissen zoals autisme houden niet op bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, maar juist dan is er een zorgovergang van Kinder- en Jeugd Psychiatrie naar Volwassenen Psychiatrie, met deels andere wet- en regelgeving. De ervaringen met deze overgang van jongeren met autisme, hun ouders en zorgverleners zijn nog nauwelijks onderzocht en we weten nog weinig over effectieve interventies voor transitie in zorg bij autisme.

Toon:

In Nederland staat de aandacht voor deze transitie in zorg in de psychiatrie nog in de kinderschoenen. Er is nog weinig bekend over dee ervaringen rond  deze overgang van jongeren met autisme, hun ouders en zorgverleners en over effectieve interventies die bijdragen aan betere (continuïteit) van zorg. Uiteindelijk doel van deze werkgroep is om kennis uit de praktijk en eerste resultaten uit onderzoek te bundelen in een nieuwe zorgstandaard (TransitieWijzer voor autismespectrumstoornissen) en een Toolkit te ontwikkelen met bruikbare interventies.

Het afgelopen jaar zijn er een paar eerste onderzoeken verricht naar zorgtransitie binnen de psychiatrie. In samen werking met Erasmus MC en UMC-Maastricht is er een online enquête onder zorgprofessionals uitgezet en zijn binnen Kenniscentrum Zorginnovatie minorproject en een afstudeerproject op dit thema plaatsgevonden. Ook is er een focusgroep met ervaringsdeskundigen gehouden.

Recent is gestart met een  onderzoek naar hoe de zorgtransitie en levensloop rond het achttiende jaar van licht verstandelijke gehandicapten met autisme verloopt. Daarnaast wordt een grootschalige enquête aan het opzetten naar de ervaringen van jongeren met ASS en hun ouders.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.