Ga direct naar de content

Transitiewijzer voor autismespectrumstoornissen

Onderdeel van de Academische Werkplaats autisme Samen Doen!
Publicatiedatum: 01 januari 2014

Psychiatrische stoornissen zoals autisme houden niet op bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, maar juist dan is er een zorgovergang van Kinder- en Jeugd Psychiatrie naar Volwassenen Psychiatrie, met deels andere wet- en regelgeving. De ervaringen met deze overgang van jongeren met autisme, hun ouders en zorgverleners zijn nog nauwelijks onderzocht en we weten nog weinig over effectieve interventies voor transitie in zorg bij autisme.

Toon:

Kenniscentrum Zorginnovatie maakt deel uit van de Academische Werkplaats Autisme – Samen Doen! werkgroep “Zorgtransitie.” Deze werkgroep beoogt de kennis uit de praktijk en onderzoek te bundelen in een nieuwe zorgstandaard met bruikbare interventies.

Psychiatrische stoornissen zoals autisme houden niet op bij het bereiken van de volwassenheid, maar  de Kinder- en Jeugdzorg voor deze jongeren stopt volgens de wet wel bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Deze leeftijdsgrenzen zorgen voor een breuk in de zorgverlening die leidt tot slechtere uitkomsten en uitval uit zorg. De verschillen tussen benadering, werkwijzen en behandeling tussen beide sectoren zijn enorm, waardoor jongvolwassenen met autisme tussen wal en schip kunnen vallen. Er is niet alleen een organisatorische scheiding aanwezig tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassen psychiatrie, maar ook zijn er vaak grote verschillen in benadering, aandachtsgebieden en behandeling. Dit alles belemmert continuïteit van zorg op een cruciaal moment in het leven.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.