Menu Zoeken English

Ontwikkeling van Mijn Pad

Instrument voor jongeren ter bevordering van eigen regie
Publicatiedatum: 01 september 2013

Binnen het lectoraat ‘Disability Studies: Diversiteit in Participatie’ is een nieuw instrument ontwikkeld: Mijn Pad. Mijn Pad ondersteunt jongeren om zelf regie te voeren over hun leven en toekomst. Bij het ontwikkelen van het instrument stond de volgende doelgroep centraal: jongeren van 16 jaar en ouder die in een residentiële instelling verblijven en die meerdere complexe problemen hebben.

Toon:

Resultaten

Op grond van de ontwerpeisen is een app ontworpen, Mijn Pad, een instrument dat jongeren ondersteunt bij het maken van keuzes over hun leven en toekomst. Het eigenaarschap van Mijn Pad ligt bij de jongere: zij kiezen zelf de onderwerpen waarover zij in gesprek willen, en of ze Mijn Pad alleen invullen of met iemand die zij zelf uitkiezen. Zij bepalen ook hoe het wordt bewaard. Mijn Pad sluit af met een scoreoverzicht, waarmee zij een stappenplan en actieplan kunnen maken. In Fase III en IV is Mijn Pad uitgetest en dit leverde een positieve indruk van de face-validiteit en inhoudsvaliditeit: de jongeren vinden Mijn Pad aantrekkelijk en kiezen onderwerpen die aansluiten bij waar zij op dat moment mee bezig zijn in de trajectbegeleiding. Ook leverde het onderzoek informatie op over belemmerende en bevorderende factoren voor eigen regie in de context van de trajectbegeleiding.

App 'Mijn Pad'

Er is een app ontwikkeld voor jongeren, ter ondersteuning van het begeleidingstraject. Kijk op mijnpad.hr.nl.

In 2017 is Mijn Pad getest in wijkteams. Hierbij werd duidelijk dat voor sommige jongeren van 18-27 jaar een andere lay-out beter zou aanspreken. Voor deze jongeren is een tweede stoere lay-out gemaakt van zowel Werkboek als App. In de app kan geswitcht worden tussen de originele weergave en de weergave voor jongeren tot 27 jaar. Inhoudelijk zijn beide varianten exact hetzelfde.

Filmpje

Senior onderzoeker Inge Bramsen geeft een korte introductie over Mijn Pad. Het filmpje is gemaakt voor de Conferentie 'Participeren kun je leren' die plaats vond op 14 april 2015.

Publicaties

In de media

Conclusie

Mijn Pad lijkt een geschikt instrument om toe te passen bij de begeleiding van jongeren in de residentiele jeugdzorg op weg naar zelfstandigheid. Het is een uitdaging voor professionals en voor de organisatie daaromheen om daarbij voorwaarden te scheppen en te bewaken die ruimte maken voor eigen regie en eigenaarschap.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.