Ga direct naar de content

Ontwikkeling van Mijn Pad

Instrument voor jongeren ter bevordering van eigen regie
Publicatiedatum: 01 september 2013

Binnen het lectoraat ‘Disability Studies: Diversiteit in Participatie’ is een nieuw instrument ontwikkeld: Mijn Pad. Mijn Pad ondersteunt jongeren om zelf regie te voeren over hun leven en toekomst. Bij het ontwikkelen van het instrument stond de volgende doelgroep centraal: jongeren van 16 jaar en ouder die in een residentiële instelling verblijven en die meerdere complexe problemen hebben.

Toon:

Mijn Pad is ontwikkeld binnen het project Participeren kan je leren, een initiatief van Cardea en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. TriviumLindenhof en Stek zijn hier later bij aangesloten.

Doelstelling

De begeleiding van jongeren met meerdere complexe problemen in de residentiele Jeugdzorg(Plus) sluit nog onvoldoende aan bij wat jongeren in deze levensfase nodig hebben. Idealiter bevordert het begeleidingstraject de ontwikkeling van autonomie, zelfinzicht en zelfvertrouwen, zodat jongeren vorm geven aan hun maatschappelijke participatie op een manier die bij hun past. Aan het lectoraat Disability Studies: Diversiteit in Participatie (Mieke Cardol) is gevraagd een meetinstrument te ontwerpen, dat de autonomie en participatie van de jongere over de tijd in kaart brengt en daarbij het eigen perspectief van de jongere centraal stelt.

App 'Mijn Pad' en werkboek

Er is een app ontwikkeld voor jongeren, ter ondersteuning van het begeleidingstraject. Kijk op mijnpad.hr.nl
Download ook het bijbehorende werkboek. De liniaal is bedoeld voor het meten van de scores uit het werkboek.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.