Ga direct naar de content

Ontwikkeling van Mijn Pad

Instrument voor jongeren ter bevordering van eigen regie
Publicatiedatum: 01 september 2013

Binnen het lectoraat ‘Disability Studies: Diversiteit in Participatie’ is een nieuw instrument ontwikkeld: Mijn Pad. Mijn Pad ondersteunt jongeren om zelf regie te voeren over hun leven en toekomst. Bij het ontwikkelen van het instrument stond de volgende doelgroep centraal: jongeren van 16 jaar en ouder die in een residentiële instelling verblijven en die meerdere complexe problemen hebben.

Toon:
Theoretisch kader

Autonomie is een belangrijke ontwikkelingstaak in de adolescentie. In dit kader wordt autonomie opgevat als vrijwillig, zelf-onderschreven besluiten nemen en daarnaar handelen. Een uitgangspunt is ook dat autonomie een voorwaarde is voor participatie, dat wil zeggen dat het meetinstrument de ontwikkeling in kaart brengt van participatie zoals de jongere dat zelf wil en de stem van de jongere (beter) laat horen. Daarbij worden hun problemen beschouwd als complex sociaal verschijnsel dat niet uitsluitend begrepen kan worden vanuit een individueel-medisch model.

Onderzoeksmethode

Dit is een praktijkgericht en responsief ontwerponderzoek, dat wil zeggen dat het te ontwerpen instrument bijdraagt aan een verbetering van de praktijk en dat de doelstellingen, inhoud en vorm van het meetinstrument vorm krijgen in onderlinge interactie met de verschillende belanghebbenden, in de eerste plaats de jongeren zelf. Daarbij wordt kennis ontwikkeld door bestaande kennis te vertalen naar de praktijk (evidence-based practice), maar wordt ook impliciete kennis die aanwezig is bij jongeren en professionals expliciet gemaakt (practice-based evidence).

Het onderzoek verliep in vier fasen:

  1. Verkenning van de leefwereld van de jongeren,
  2. Verkenning van de ontwerpeisen van het instrument.
  3. Ontwerpen, uittesten en bijstellen van het instrument
  4. Onderzoeken van de toepasbaarheid in de praktijk.

Bij de start zijn twee jongeren-adviseurs geworven en zij zijn voorafgaand aan en tijdens het onderzoek geconsulteerd. Hun adviezen zijn verwerkt in het onderzoek.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.